Certificaten

Onze wijze van bedrijfsvoering staat garant voor lagere toezichts- en faalkosten, tijdwinst, gemotiveerde medewerkers en een langere levensduur van de geleverde producten. Ter waarborging van de kwaliteit beschikt Dusseldorp ISM over de volgende certificaten:

  • ALGEMENE BEDRIJFSVOERING

Veiligheidsladder (SCL) Trede 3

NEN-ISO 9001

NEN-ISO 14001

VCA**-certificaat

Erkend leerbedrijf Fundeon

CO2 Prestatieladder voor meer informatie klik hier

Bedrijfscode

Fabrikant Eigen Verklaring Stabilizer

BRL 2506 BG-005 Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen (KOMO)

BRL 2506 BG-273 Recyclinggranulaat voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw (KOMO)

BRL 2506 BG-341 Recyclinggranulaat voor toepassing in asfaltmengsels (KOMO)

BRL 2506 BG-352 Recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton (KOMO)

BRL 9335 'Grond' protocollen 9335-1 en 9335-4

VIHB Inzamelen afvalstoffen

100% Windenergie van Pure Energie

PSO 3 (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

DoP-/Prestatieverklaringen:

Dop Ag 0 16 Breker 1

Dop Ag 0 16 Breker 2

Dop Ag 0 315 Breker 1

Dop Ag 0 315 Breker 2

Dop Bg 0 16

Dop Bg 0 315

Dop Bg 8 16

Dop Mg 0 16

Dop Mg 0 315 Breker 1

Dop Mg 0 315 Breker 2

Dop Mg 0 8

Dop Mg 8 16


  • INFRA | WEGENBOUW

SEB certificaat bestraten

CKB-certificaat


  • SLOOP | ASBESTSANERING

Veilig en milieukundig slopen BRL SVMS-007

VCA Petrochemie-certificaat

Procescertificaat Asbestverwijdering

OHSAS 18001


  • MILIEUTECHNIEK

BRL SIKB 7000-7001

BRL SIKB 7500 Protocol 7510

BRL K902