In het kort

Project
Voormalig Philipsterrein

Opdrachtgever
Perceeleigenaar

Soort
Bodemsanering

Locatie
Eindhoven

Looptijd
2021