In het kort

Project
Bouwrijp maken Kreekbos Zuid Almere Poort

Opdrachtgever
gemeente Almere

Soort
Bouwrijp maken, riolering aanleggen

Locatie
Almere Poort

Looptijd
2021