In het kort

Project
Bedrijfspand Mussengang

Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Soort
Sloop en bodemsanering

Locatie
Groningen

Looptijd
2018