In het kort

Project
Voormalig drinkwaterproductiebedrijf

Opdrachtgever
Vitens

Soort
Sloop, bodemsanering, civiele werkzaamheden

Locatie
Nieuwegein

Looptijd
2019-2020