In het kort

Project
Verlegging persleidingen A12

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel en Vitens

Soort
Aanpassingen riool- en waterleidingen

Locatie
Tussen Zevenaar en Duiven

Looptijd
2018-2020 (afgerond)