In het kort

Project
Verlegging persriool Boschlaan

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel

Soort
Rioolwerkzaamheden

Locatie
Lichtenvoorde

Looptijd
2022-2023 (afgerond)