In het kort

Project
Verplaatsen Gemaal Garstlanden

Opdrachtgever
Gemeente Hardenberg & Waterschap Vechtstromen

Soort
Riolering, gemaal

Locatie
Gramsbergen

Looptijd
2021