Dusseldorp ISM presteert conform de eisen van niveau 5 van de CO2-Prestatieladder!

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voldoet aan de hoogste criteria van de CO2-Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die Dusseldorp, samen met haar toeleveranciers produceert. Dusseldorp behoort hiermee tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.

Certificaat CO2-Prestatieladder (pdf)
Uitleg CO2-Prestatieladder (pdf)

3.B2: Energiemanagementprogramma

Jaarlijks maakt Dusseldorp een Energiemanagementprogramma, waarin de reductiedoelstelling en voortgang ten aanzien van de doelstellingen worden besproken. In dit programma is ook het communicatieplan (3.C2) opgenomen.

Energiemanagementprogramma 2016 (pdf)
Energiemanagementprogramma 2017 (pdf)
Energiemanagementprogramma 2018 (pdf)
Energiemanagementplan 2019 (pdf)

3.C1 CO2-footprint

Het milieubeleid van Dusseldorp is erop gericht om zodanig met grondstoffen om te gaan, dat hinder in de vorm van lucht-, water-, en bodemverontreiniging zoveel mogelijk beperkt wordt. Een groot deel van de milieubelasting komt door CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik. Vanaf 2010 maakt Dusseldorp jaarlijks een zogenoemde CO2-footprints; een kort overzicht van de bronnen van CO2-uitstoot. Hieronder zijn de footprints van 2016 en 2017 terug te vinden. Vanaf 2013 publiceren we de voortgang van onze reductiedoelstellingen en footprint halfjaarlijks: (4.B2)

CO2 footprint 1e half jaar 2016-2020
CO2 footprint 2e half jaar 2016-2019
CO2 footprint 2016 t/m 2019

3.D1 Keteninitiatief

Dusseldorp ISM neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Informatie over de initiatieven waaraan we deelnemen vindt u hieronder.

Roof2Roof project (pdf)
Grass Parking (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag april 2017 (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag september 2017 (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag maart 2018 (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag oktober 2018 (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag april 2019 (pdf)
VERAS Branche-initiatief CO2-Prestatieladder verslag maart 2020 (pdf)

4.A1 Ketenanalyses

Om meer inzicht te verkrijgen in de CO2-uitstoot van Dusseldorp ISM in de keten, is een ketenanalyse opgesteld die de CO2-uitstoot in een project beschrijft. Het document dat deze ketenanalyse beschrijft is terug te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Die is ook te vinden op de website van de SKAO.

Ketenanalyse Sloop (pdf)
Ketenanalyse Straatstenen (pdf)

Nieuwsbrieven

Elk halfjaar publiceren we hier onze nieuwsbrief met informatie over de voortgang van onze CO2-reductie.

Nieuwsbrief augustus 2017 (pdf)
Nieuwsbrief januari 2018 (pdf)
Nieuwsbrief juni 2019 (pdf)
Nieuwsbrief september 2019 (pdf)
Nieuwsbrief Maart 2020 (pdf)
Nieuwsbrief Mei 2020 (pdf)
Nieuwsbrief November 2020 (pdf)