Wij werken veilig, of wij werken niet.

Binnen ReintenInfra is geen ruimte voor onoplettendheid. Voor alle medewerkers en ingeleende partijen gelden onze regels. Het gaat immers om uw veiligheid. Iedereen veilig thuis is voor ons het uitgangspunt. Hiervoor is ons veilig werken boekje samengesteld.