Logo

Sloop en nieuwbouw woonwijk

In de wijk ’t Kempke slopen we in opdracht van woningcorporatie Domijn in het totaal 96 woningen. De verouderde huizen maken plaats te maken voor nieuwbouw: duurzame sociale huurwoningen in een ruime en groene omgeving, waar iedereen zich thuisvoelt.

Circulaire sloop T Kempke Haaksbergen
Akim Weenink

Akim Weenink Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Haaksbergen

Status project In uitvoering

Sloop 24 woningen wijk ’t Kempke fase 3

In opdracht van en in samenwerking met Woningcorporatie Domijn werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de sloop van in het totaal 96 woningen in de wijk ’t Kempke in Haaksbergen. Dit circulaire sloopproject voeren we in 3 fases uit. Momenteel zijn we bezig met de laatste fase, waarbij we in het eerste kwartaal van 2024 24 woningen circulair slopen. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt voor de nieuwbouw van extra eengezinswoningen.

Tweede leven voor vrijkomende materialen

Op basis van onze ervaring met circulair slopen en het ingediende plan heeft woningcorporatie Domijn voor dit project bewust gekozen om het te laten uitvoeren door Dusseldorp. Alle woningen worden circulair gesloopt, zodat zoveel mogelijk vrijkomende materialen een tweede leven krijgen. Denk bijvoorbeeld aan dakpannen en bakstenen, balkhout, kozijnen en deuren, maar ook aan keukens.

Voor de afzet van de vrijkomende materialen maken we gebruik van een breed netwerk aan afnemers, die de sloopmaterialen een nieuwe bestemming geven. Waar mogelijk in de vorm van hergebruik in nieuwe bouwprojecten of anders als grondstof voor nieuwe producten. Zo verwerken we bijvoorbeeld het vrijkomende beton tot toeslagmateriaal voor de betonindustrie en wordt het gips hergebruikt om nieuw gips van te maken. Het hout uit de woningen wordt verwerkt tot nieuwe spaanplaten en de vrijkomende metalen worden omgesmolten tot nieuwe metalen. Zo krijgen alle vrijkomende sloopmaterialen van ’t Kempke een tweede leven.

Hergebruik kozijnen

Gefaseerde uitvoering

Tijdens het project zorgt onze omgevingsmanager ervoor dat de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden goed geïnformeerd zijn. Als er tijdens de uitvoering vragen zijn, kunnen mensen ook bij de omgevingsmanager terecht. Ook zorgen we voor een aan- en afvoerroute voor het bouwverkeer die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Met deze maatregelen willen we de eventuele overlast voor de omgeving beperken.

Hergebruik dakpannen

Vragen? Bel dan eens met:

Akim Weenink
Projectleider
06 - 12 64 35 71 a.weenink@dusseldorp.nu
Akim Weenink