Logo

Bodemsanering: werken aan een schone leefomgeving

Als specialist in milieutechniek zorgen wij voor een efficiënte sanering van vervuilde locaties. Denk aan een voormalige fabriekslocatie of vuilstortplaats waar een nieuwe woonwijk gepland staat. Het saneren van dit soort locaties doen we door het ontgraven en afvoeren van grond naar erkende verwerkers. Waar mogelijk kiezen we voor in-situ reiniging, dus ter plekke op de locatie de grond saneren. Dat scheelt een hoop transportbewegingen en dus ook CO2-uitstoot!

Milieutechniek header

Flexibel inspelen op onvoorziene omstandigheden

Bodemsanering: een boeiend vak. Ook omdat het vaak voor onverwachte situaties zorgt, die vragen om flexibele oplossingen. Onze mensen weten uit ervaring dat onvoorziene uitdagingen eerder regel dan uitzondering zijn bij dit soort projecten. Door verontreiniging met asbest, slakken, PFAS en andere lastig te traceren stoffen, maar ook tanks die nog in de bodem liggen. Dat soort vondsten kunnen de exploitatie van een locatie onder druk zetten.

Milieutechniek bodemsanering2

Zorgvuldig en efficiënt

Door onze werkwijze en nauwe samenwerking met overheden, provincies, gemeenten en instanties zoals de Inspectie SWZ zijn we in staat snel en flexibel te schakelen. Daarbij houden we oog voor de milieutechnische en economische aspecten. Veiligheid, kostenbewustzijn en zorgvuldig omgevingsmanagement staan bij ons voorop. Onze medewerkers hebben de benodigde opleidingen, kennis van de actuele wet- en regelgeving en jarenlange ervaring op het gebied van bodemsanering. Als dé specialist in milieutechniek garanderen wij een efficiënte sanering van vervuilde locaties.

Milieutechniek bodemsanering

Praktijkervaring

Benieuwd hoe wij samen met onze opdrachtgevers milieutechnische projecten realiseren? En hoe we samen vorm geven aan veilig saneren en een schone leefomgeving? Neem dan een kijkje bij onze projecten. Hieronder een selectie.

Meer weten?

Voor meer informatie over milieutechniek kun je terecht bij: 

Rene Plaggenburg
René Plaggenburg
Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra
Antoine Sellink
Antoine Sellink
Hoofd Bedrijfsbureau Sloop en Milieu