Logo

CO2 prestatieladder

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen.

Dusseldorp ISM presteert conform de eisen van niveau 5 van de CO2 Prestatieladder!

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die ReintenInfra (waar wij als Dusseldorp onderdeel van zijn) samen met haar toeleveranciers produceert. Dusseldorp behoort hiermee tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.


Certificaat CO2 Prestatieladder


Energiemanagementprogramma

Jaarlijks maakt ReintenInfra een Energiemanagementprogramma, waarin de reductiedoelstellingen en de voortgang ten aanzien van de doelstellingen worden besproken.


Energiemanagementprogramma 2022 (pdf)
Energiemanagementprogramma 2021 (pdf)
Energiemanagementprogramma 2020 (pdf)


Nieuwsbrieven

Elk half jaar communiceren we in onze nieuwsbrieven over de footprints en de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van onze vestigingen en projecten.


Nieuwsbrief heel 2022 (pdf)
Nieuwsbrief 1e halfjaar 2022 (pdf)


Meer informatie

Naast deze informatie op onze website vindt u op de website van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen) informatie over onze scope 3 analyses, de ketenanalyses, het innovatieproject en onze keteninitiatieven.

Wilt u meer informatie over de CO2 Prestatieladder? Dat is hier te vinden op de website van SKAO.

Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.