Logo

Voormalig Philipsterrein klaar voor woningbouw

In Eindhoven hebben we op basis van het door ons gemaakte 3D terreinmodel een bodemsanering uitgevoerd. Het oude Philipsterrein is daarmee geschikt gemaakt voor een nieuwe bestemming

Bodemsanering Philipsterrein Eindhoven
Rene Plaggenburg

René Plaggenburg Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra

Vakgebied Milieutechniek

Locatie Eindhoven

Status project Afgerond

Bodemsanering voormalig Philipsterrein in Eindhoven

Op het oude Philipsterrein aan de Cederlaan in Eindhoven hebben we een bodemsanering uitgevoerd.

Plan Drukkerijkwartier

Tot 2017 was het bedrijf Eindhoven Packaging gevestigd op het terrein in de gebouwen van het voormalige Eindhoven Druk van Philips. Projectontwikkelaar BPD realiseert hier het plan Drukkerijkwartier met circa 200 woningen en appartementen in zowel de sociale huur, middelhuur als koopsector. Om de locatie geschikt te maken voor woningbouw, was al een thermische sanering uitgevoerd. Uit onderzoek bleek dat de terugsaneerwaarde voor de bodemfunctieklasse Wonen hiermee nog niet behaald was, waardoor een aanvullende bodemsanering noodzakelijk was.

Saneren Philipsterrein Eindhoven

Onze werkzaamheden

Ter voorbereiding op de bodemsanering hebben we de bestaande verhardingen en het groen verwijderd. Vervolgens hebben we de verontreinigde grond op basis van ons 3D terreinmodel ontgraven en afgevoerd naar erkende verwerkers voor reiniging. De locatie is aangevuld met grond en zand (met kwaliteitsklasse Wonen) en we hebben een biosorptielaag in de vorm van bomenzand aangebracht. Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 7000 - protocol 7001 en stonden onder toezicht van onze kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP-er).

Cederlaan Eindhoven

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

René Plaggenburg
Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra
06 - 53 39 53 35 r.plaggenburg@dusseldorp.nu
Rene Plaggenburg