Logo

Duurzame uitbreiding A1 Bedrijvenpark Deventer

Samen met gemeente Deventer werken we aan het ontwerp en de realisatie van de duurzame uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark. Het wordt een klimaatbestendig terrein, met ook voorzieningen voor flora en fauna.

Graafmachine A1 bedrijvenpark Deventer
Paul Bonekamp

Paul Bonekamp Regiodirecteur Infra

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Deventer

Status project In uitvoering

Bouwteam uitbreiding A1 Bedrijvenpark Deventer

Samen met gemeente Deventer werken we in bouwteam aan het bouw- en woonrijp maken van het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark Deventer. Met ons ingediende plan van aanpak en het interview zijn we als beste uit de bus gekomen. De komende jaren werken we samen aan het ontwerp en de uitvoering van de duurzame uitbreiding van het bedrijvenpark langs de A1.

Gefaseerde ontwikkeling

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark wordt gefaseerd aangepakt en sluit aan bij de uitgifte van de kavels voor de vestiging van bedrijven. De gemeente heeft voor de realisatie van het bedrijvenpark de volgende ambities geformuleerd:

  • Een hoogwaardige architectuur.
  • Een goede landschappelijke inpassing waardoor een aantrekkelijk snelwegpanorama ontstaat.
  • Een hoge mate van duurzaamheid in bouwen en produceren.

Voor een goede invulling van deze ambities heeft de gemeente gekozen voor een samenwerking in een bouwteam, waarbij de partijen al in een vroeg stadium kennis en expertise kunnen inbrengen. Wij denken proactief mee over het realiseren van de duurzaamheidsambities bij het ontwerpen van de infrastructuur op het bedrijvenpark.

Aanleg leidingen A1 bedrijvenpark Deventer

Ontwerpen met oog voor duurzaamheid

Voor de uitbreiding van het plandeel West heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. In het bouwteam werken we dit uit in een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp en nemen daarin de duurzaamheidsaspecten mee. Binnen het plan komen voorzieningen voor flora en fauna, zoals bijvoorbeeld voor vleermuizen en dassen. Ook passen we hergebruik van materialen toe. We maken het terrein klimaatbestendiger door het creëren van voorzieningen voor waterberging. Zo kan regenwater tijdens natte periodes gebufferd worden voor drogere periodes. Ook maken we het ontwerp voor een rioolgemaal, dat we aanbrengen op het bedrijventerrein.

Aanleg van vleermuisbunkers

Bij de planvorming zijn ook voorzieningen opgenomen om de biodiversiteit in het gebied te behouden en verbeteren. Zo blijkt een grondwal de ideale plek om te bestemmen als winterverblijf voor vleermuizen. Daarom hebben we in de grondwal bij het nieuwe bedrijvenpark een vleermuisbunker gebouwd. Volgens onze ecoloog heeft elke vleermuissoort zijn eigen voorkeur voor een klimaat om in te overwinteren. Daarom bestaat deze bunker uit verschillende compartimenten, waarbinnen de temperatuur en luchtvochtigheid verschilt. Tussen de ingemetselde stenen hebben we nissen en kieren vrij gelaten. Hierin kunnen de vleermuizen zich verstoppen en zo voldoende bescherming vinden voor de volgende winters.

Vleermuisbunker A1 Bedrijvenpark Deventer

Groene bufferzone

Voordat we starten met de uitbreiding van het bedrijventerrein leggen we eerst een groene bufferzone aan, die de scheiding vormt tussen het nieuwe deel van het bedrijventerrein en Epse. Zo waarborgen we het foerageergebied voor de fauna en verminderen we de hinder voor de omgeving tijdens de aanleg van dit deel van het bedrijventerrein.

Bouw- en woonrijp maken

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken voeren we gefaseerd uit. We leggen een nieuw gescheiden rioolstelsel aan en installeren het nieuwe rioolgemaal. Op het terrein leggen we de wegen aan door het aanbrengen van wegfundatie en verhardingen. Een deel van het bedrijvenpark krijgt asfalt en een deel wordt gestraat met gebruikte gebakken klinkers. Deze klinkers komen vrij op de locatie en worden dus ter plekke hergebruikt voor de inrichting van een beeldbepalend deel van het bedrijvenpark. Voor de verdere inrichting van het terrein leggen we plantvakken aan en plaatsen de openbare verlichting. Ook bereiden we de aanleg van de kabels en leidingen voor en leggen een geluidswal aan. Tijdens het plantseizoen zorgen we voor de aanplant van bomen en planten, zodat het A1 Bedrijvenpark straks duurzaam en groen is!

Aanleg leidingen bedrijvenpark Deventer

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Paul Bonekamp
Regiodirecteur Infra
06 - 53 37 92 86 p.bonekamp@dusseldorp.nu
Paul Bonekamp