Logo

Iseldoks: stads wonen aan het water in Doetinchem

Samen met gemeente Doetinchem werken we in bouwteam aan de nieuwe woonwijk Iseldoks. We maken de locatie bouw- en woonrijp en leggen de nieuwe stadsgracht aan. Iseldoks biedt haar bewoners straks een mooie woonplek aan de Oude IJssel.

Header Iseldoks Doetinchem
Mathijs Huiskamp

Mathijs Huiskamp Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek, Milieutechniek

Locatie Doetinchem

Status project In uitvoering

Bouwteam bouw- en woonrijp maken Iseldoks fase 2 in Doetinchem

Samen met de gemeente Doetinchem werken we in bouwteam aan het bouw- en woonrijp maken van het project Iseldoks. Meer met de Oude IJssel doen, dat was een wens van veel inwoners van Doetinchem. De gemeente Doetinchem is samen met ontwikkelaars met deze wens aan de slag gegaan. Centraal in Doetinchem, ten zuiden van de historische binnenstad, is iets moois ontstaan: Iseldoks, stads wonen aan het water. De architectuur en identiteit sluiten aan bij het karakter van Doetinchem. Stads en modern, maar tegelijk nuchter en sociaal. Met altijd de ruimte en de rust om in de directe omgeving en de dynamiek van de stad voelbaar dichtbij. Meer weten over het project? Kijk dan op de website van gemeente Doetinchem.

Iseldoks Doetinchem 2

Nieuwe woonwijk bij de Oude IJssel

In de nieuwe woonwijk Iseldoks worden in totaal zo’n 300 woningen gebouwd. Dwars door dit woongebied stroomt straks een nieuwe stadsgracht. De woningen worden in fasen gebouwd, waarbij de voortgang afhankelijk is van de verkoop van de woningen. Om een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden te realiseren, heeft gemeente Doetinchem ervoor gekozen in een bouwteam samenwerking met een civiele aannemer de locatie bouw- en woonrijp te maken. De keuze is daarbij op Dusseldorp gevallen.

Iseldoks Doetinchem 4

Samenwerken in bouwteam werkt

In het bouwteam is samen optrekken tijdens de planfase goed te realiseren, want binnen het bouwteam draait het om een goede samenwerking. Gezamenlijk hebben we het stedenbouwkundig plan in een definitief ontwerp vertaald, waarbij beide partijen hun eigen expertise inbrachten. Op de locatie hebben we een bodemsanering uitgevoerd. Aansluitend daarop hebben we het het gebied fasegewijs bouwrijp gemaakt. Na de bouw van de woningen maken we in fasen de nieuwe wijk woonrijp, inclusief de realisatie van de gracht met kaden en bruggen. Iseldoks biedt haar nieuwe bewoners straks een mooie woonplek aan het water.

Iseldoks Doetinchem 3

Vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Mathijs Huiskamp
Projectleider
06 - 53 75 94 55 m.huiskamp@dusseldorp.nu
Mathijs Huiskamp