Logo

Ommen krijgt een mooie groene nieuwbouwwijk

Samen met gemeente Ommen en overige bouwteampartners werken we aan het bouw- en woonrijp maken van het nieuwbouwplan De Vlierlanden. Het wordt straks mooi en groen wonen de rand van stad en land.

Vlierlanden Ommen 4
Edwin Wassink

Edwin Wassink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Ommen

Status project In uitvoering

Bouwteam De Vlierlanden fase 2 Ommen

In Ommen realiseert Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in bouwteam het bouw- en woonrijp maken van wijk De Vlierlanden Fase 2. Dit bouwteam bestaat uit een 4-span van gemeente Ommen, Verhoeve & Faber, Timmerhuis Groep en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek.

Vlierlanden Ommen 5

Het project

De Vlierlanden wordt een groene nieuwbouwwijk aan de rand van stad en land en bestaat uit vier fasen met elk een eigen plan, zoals landelijk wonen, bijzonder wonen, dorps wonen en natuurlijk wonen. In totaal worden er 150 woningen gebouwd, bestaande uit 45 huurwoningen, 15 rijwoningen, 44 twee-onder-een-kap woningen en 46 vrijstaande woningen.

De bouwteamgedachte

Uit ervaring weten we dat je in een bouwteam elkaars kennis en kunde optimaal benut en zo samen een goed projectresultaat realiseert. Onze kernwaarden hierbij zijn: noaberschap samenwerken, tevredenheid van alle betrokkenen en transparantie. Ook in dit project werken we in een bouwteam waarbij bovengenoemde kernwaarden onze uitgangspunten zijn tijdens het ontwerp en de uitvoering.

Vlierlanden Ommen 2

Projectorganisatie

Vanuit onze filosofie “Samen staan we sterk, alleen kun je immers niets” zetten we flexibele specialisten in voor dit project. Met deze specialisten organiseren we bij de start van het project een gezamenlijke risicosessie waarin we de mogelijke risico’s nog eens doorlopen. Ook organiseren we een tweewekelijks bouwteamoverleg zodat we de vaart erin kunnen houden en het project volgens planning uit kunnen voeren.

Onze werkzaamheden

Tijdens het project werken wij op basis van het stedenbouwkundig plan van Bugel Hajema het ontwerp uit. Vervolgens stellen wij samen met de bouwteampartners alle benodigde plannen op, die bijdragen aan een correcte wijze van uitvoering. Denk hierbij aan het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), maar ook de bestratings- en verkeersplannen. Na de voorbereidingen zijn we gestart met het bouw- en woonrijp maken van het project. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanleggen van de riolering en het aanleggen van wegen.

Vlierlanden Ommen 3

Uitvoering met zo min mogelijk overlast

Het project De Vlierlanden Fase 2 bestaat in totaal uit vier deelfasen die gefaseerd bouw- en woonrijp worden gemaakt. We zijn gestart bij fase 2a en eindigen bij fase 2d. Tijdens de uitvoering houden we er rekening mee dat we zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van tijdelijke bouwwegen, waardoor het overige verkeer in de omgeving geen hinder ondervindt van bouwvoertuigen. Ook kan het voorkomen dat er ondertussen al kavels worden verkocht. Ook dan beperken we de overlast tot een minimum.

Groene rijbaan

De samenwerking in bouwteam levert soms verrassende ideën op. Zo ook hier. Op het gebied van klimaatadaptatie is een bijzonder oplossing bedacht en toegepast. In plaats van groene parkeervakken, zijn hier zogenaamde Gradiënt grastegels in de rijbaan toegepast. Deze grastegel kan machinaal verwerkt worden, zonder handmatig te straten. Door deze toepassing ontstaat een groen wegdek, waar het overtollig regenwater direct kan infiltreren in de bodem en het gras bijna automatisch kort wordt gehouden door het passerende verkeer. Een slimme oplossing met minimaal onderhoud.

PHOTO 2023 10 24 12 29 33

Vragen over dit project? Bel dan met:

Edwin Wassink
Projectleider
06 - 10 94 18 11 e.wassink@dusseldorp.nu
Edwin Wassink