Logo

Bundelen van kennis en ervaring

Op het terrein van GGNet in Warnsveld was de kans op archeologische vondsten en niet gesprongen explosieven groot. Redenen genoeg om de kennis en ervaring van alle partners in het bouwteam te bundelen. Samen weten we immers meer!

BRM GG Net Warnsveld3
Gerard de Weerd

Gerard de Weerd Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Warnsveld

Status project In uitvoering

Bouwteam bouwrijp maken nieuwbouw GGNet in Warnsveld

In opdracht van GGNet Services & Vastgoed maakt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek het terrein voor de nieuwbouw van een behandelkliniek bouwrijp. Deze behandelkliniek op de locatie Warnsveld is voor mensen die kortdurende, hoog intensieve psychische zorg nodig hebben.

Bundelen van kennis en ervaring

We realiseren dit project in een bouwteam samenwerking. Daar is voor gekozen omdat de werkzaamheden in de bodem complex kunnen zijn. Er liggen veel kabels en leidingen, waarvan de exacte ligging niet bekend is. Ook is het een locatie met hoge kans op archeologische vondsten en niet gesprongen explosieven. Redenen genoeg om de kennis en ervaring van alle partners in het bouwteam te bundelen. Samen weten we immers meer.

BRM GG Net Warnsveld

De voorbereidingen

Tijdens de voorbereiding hebben we samen op basis van de beschikbare gegevens en de ingemeten situatie buiten de meest optimale plek van de nieuwbouw bepaald. Door te schuiven met de plek is het gelukt om enkele bomen te sparen die in eerste instantie gekapt moesten worden. Ook kunnen enkele leidingen blijven liggen. Na het bepalen van de plek van het gebouw hebben we de beste werkwijze voor het bouwrijp maken vastgesteld.

Aan de slag

Onze werkwijze start met het uitvoeren van het archeologische veldonderzoek. Daarna ontgraven we gecontroleerd de bouwput. Beide onder OCE-begeleiding. OCE staat voor Opsporen Conventionele Explosieven. Na vrijgave van de locatie op OCE graven we de aanwezige kabels en leidingen verder vrij. Ook bepalen we welke leidingen nog wel en niet in werking zijn. Die laatste verwijderen we. De nog werkende leidingen leggen we rondom de geplande nieuwbouw. Na afronding van onze werkzaamheden leveren we een bouwput op die vrij is van obstakels en kabels en leidingen. Een goede start voor de nieuwbouw van GGNet.

BRM GG Net Warnsveld1

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Gerard de Weerd
Projectleider
06 - 10 48 21 26 g.deweerd@dusseldorp.nu
Gerard de Weerd