Logo

Authentieke binnenstad krijgt opknapbeurt

De authentieke binnenstad van Enschede heeft smalle winkelstraten. Dit vraagt om maatwerk bij de herinrichting. Zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering en bij het omgevingsmanagement.

Haverstraatpassage Enschede
Edwin Wassink

Edwin Wassink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Enschede

Status project In uitvoering

Bouwteam herinrichting Haverstraatpassage in Enschede

Met gemeente Enschede werken we in een bouwteam aan de herinrichting van de Haverstraatpassage. Samen werken we het ontwerp uit en door een goede afstemming met de omgeving en met de nutsbedrijven zorgen we voor een soepele uitvoering.

Bouwteam Haverstraatpassage Enschede

Wat gaan we doen?

Er zijn veel partijen betrokken bij deze herinrichting. Daarom werken we samen met de gemeente, een vertegenwoordiger van de nutsbedrijven én een vertegenwoordiger van de ondernemers in het bouwteam het ontwerp, de aanpak en de planning uit. Zo behartigen we de belangen van alle betrokkenen. Op basis van het gemaakte ontwerp vervangen we het bestaande riool en de huidige natuursteen verharding. Daarvoor in de plaats leggen we gebakken dikformaten, die passen bij de uitstraling van de straat. Verder leggen we nieuwe lijngoten en plantvakken aan en krijgt de verlichting een opknapbeurt met nieuwe led armaturen.

Haverstraatpassage Enschede

Werken in een smalle straat vraagt om maatwerk

Enschede heeft een authentieke binnenstad met smalle straatjes. Dat geldt ook voor de Haverstraatpassage. Een winkelstraat met een smal profiel, smalle panden, veel kleine winkels en onder de grond een grote hoeveelheid kabels en leidingen. Dat vraagt om een doordacht ontwerp en om een goede voorbereiding van de uitvoering. Er is immers weinig ruimte in en rondom het projectgebied. De werkzaamheden hebben grote impact op de bereikbaarheid van de winkels en de doorstroming voor de omgeving. We pakken het grondig aan en kiezen voor goede afstemming over de kabels en leidingen, slimme oplossingen voor de bereikbaarheid en een uitvoering na de feestdagen. Ook zorgen we ervoor dat de terrassen voor het hoogseizoen klaar zijn en leveren op voor de grote evenementen. Zo beperken we de overlast tot een minimum.

Werken met een omgevingsmanager

Werken in de binnenstad vraagt om een zorgvuldige afstemming met de ondernemers, winkeliers en bewoners. Daarom is onze omgevingsmanager Wim de Lang het vaste aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Hij is bereikbaar voor vragen en neemt voorafgaand en tijdens de werkzaamheden persoonlijk contact op met alle ondernemers om de bereikbaarheid en wensen door te spreken.

Wim de Lang

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Edwin Wassink
Projectleider
06 - 10 94 18 11 e.wassink@dusseldorp.nu
Edwin Wassink