Logo

Samenwerken aan een toekomstbestendige wijk in Beltrum

De riolering en de straten van de wijk Oost in Beltrum zijn aan vervanging toe. Voor gemeente Berkelland aanleiding om de wijk opnieuw in te richten. Samen met gemeente, OKRA en bewoners werken we aan een prettige en toekomstbestendige leefomgeving.

Voslaan Beltrum
Wout Tuinte

Wout Tuinte Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Beltrum

Status project In voorbereiding

Bouwteam herinrichting wijk Beltrum-Oost

Samen met gemeente Berkelland, OKRA landschapsarchitecten en de bewoners werken we aan de herinrichting van Beltrum-Oost. De wijk is aan vervanging toe, een mooie aanleiding voor het bouwteam er een prettige verblijfplaats van te maken. Met een inrichting die toekomstbestendig en klimaatadaptief is.

Een prettige leefomgeving

De gemeente wil deze herinrichting graag gebruiken om naast het vervangen van het rioolsysteem en de verharding ook meer focus te leggen op een prettige leefomgeving in de buurt. De huidige wijk heeft een vrij stenig straatbeeld, waarbij vooral rekening is gehouden met verkeerskundige aspecten. Aan het bouwteam de taak om bij deze herinrichting ook te werken aan een prettige leefomgeving, zodat bewoners weer tevreden zijn over de inrichting en uitstraling van hun wijk. Tijdens het ontwerpproces, waarin we samen met de bewoners optrekken, is er veel aandacht voor groen en ruimtelijke kwaliteit. Het is van belang de wijk klimaatadaptief in te richten met het oog op de toekomstige weersextremen. En met het oog op de behoeften van de bewoners.

Ambities Beltrum Oost

Bewoners denken mee over inrichting

De gemeente biedt de wijkbewoners de mogelijkheid te participeren in het project. Het bouwteam heeft hiervoor een stappenplan opgezet, waarbij de bewoners kunnen meedenken over de herinrichting. Tijdens een eerste bewonersavond vertellen de leden van het bouwteam meer over de vraagstukken die er liggen en de mogelijkheden die er zijn. Op basis van de ingebrachte wensen gaat het bouwteam aan de slag met ontwerpen. Tijdens de verschillende stappen van het ontwerpproces kunnen bewoners inbreng hebben. Het resultaat van deze aanpak is een gedragen ontwerp en begrip voor de werkzaamheden tijdens de uitvoering. En niet te vergeten: een prettige leefomgeving voor de bewoners!

Bewonersavond Beltrum Oost 1

Voor en door Beltrummers

Als het ontwerp definitief gaat Dusseldorp het werk voorbereiden, waarna de schop de grond in gaat. Zowel in de uitvoering als in de voorbereiding zijn medewerkers van Dusseldorp betrokken, die zelf in Beltrum wonen of daar geboren zijn. Maar liefst twee derde van ons projectteam voorbereiding bestaat uit Beltrummers. Dat zorgt voor korte lijnen en een gevoel van samen doen. Als het werk gedaan is, heeft de wijk Beltrum-Oost een nieuwe duurzaam veilige en groene inrichting van de straten. Met voorzieningen voor automobilisten, fietsers en wandelaars en nieuwe watersystemen. Dan is Beltrum-Oost klaar voor de toekomst!

Meer weten? Neem dan contact op met:

Wout Tuinte
Projectleider
06 - 22 20 61 88 w.tuinte@dusseldorp.nu
Wout Tuinte