Logo

Bouwstoffen voor nieuwbouw

In Silvolde werken we samen met projectpartners aan de circulaire herinrichting van de Heuvelstraat. De oude woningen in de straat leveren de bouwstoffen voor de nieuw te bouwen woningen. Hoe dat werkt lees je hieronder.

Circulaire sloop Heuvelstraat Silvolde
Jurgen van de Put

Jurgen van de Put Directeur Sloop

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Silvolde

Status project Afgerond

Bouwteam circulaire metamorfose Heuvelstraat Silvolde

In Silvolde werkten we samen met woningcorporatie Wonion en andere projectpartners aan de circulaire herinrichting van de Heuvelstraat. In deze straat voerden we gefaseerd de circulaire sloop van 34 woningen uit. De vrijkomende materialen worden hergebruikt bij de bouw van 28 nieuwe woningen.

Werken in bouwteam

Samen met de gemeente, woningcorporatie Wonion, projectpartners en de oorspronkelijke inwoners van de straat werkten we in bouwteam aan de circulaire herinrichting van de straat. Door de inbreng van onder andere de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen voor de straat wat aangepast. Een aantal woningen is verschoven, waardoor er in het midden van de straat meer ruimte ontstond voor de openbare ruimte die is aangekleed met veel groen. Goed voor de leefbaarheid en biodiversiteit in de straat.

Werkzaamheden heuvelstraat silvolde

Onze werkzaamheden

Circulair was ons uitgangspunt bij de aanpak van de sloop in de Heuvelstraat. Om zo optimaal mogelijk circulair te slopen werden bruikbare materialen met veel zorg uit de bestaande woningen en bestrating gehaald en opgeslagen. Ons eigen circulaire demontage team, dat een goed oog heeft voor de herbruikbaarheid van materialen, heeft circa 150.000 bakstenen uit de bestaande woningen gewonnen. Dit staat gelijk met zo’n 2.000 m2 metselwerk, als deze stenen voor de nieuwbouw hergebruikt worden. Ook hebben we in de eerste fase van de circulaire sloop de dakpannen, houten gordingen en het isolatiemateriaal uit de woningen gedemonteerd. Deze materialen worden direct hergebruikt voor de nieuwbouwwoningen.


In 2022 werkten we aan fase 2 van de circulaire sloop in de Heuvelstraat in Silvolde. Ook hier was duurzaamheid en hergebruik van materialen het uitgangspunt.

Schoonbikken bakstenen

Officiële start werkzaamheden

Wonion heeft het verhaal van de circulaire sloop en de officiële start van de werkzaamheden in beeld gebracht in onderstaande video.

Overzicht project Heuvelstraat Silvolde
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Jurgen van de Put
Directeur Sloop
06 - 10 96 47 03 j.vandeput@dusseldorp.nu
Jurgen van de Put