In het kort

Project
Bouwteam Jerusalembuurt

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Soort
Herinrichting, rioolvervanging

Locatie
Nijmegen

Looptijd
2021-2023