Logo

De meest duurzame wijk van Nijmegen

Samen met de gemeente en bewoners hebben we het ontwerp voor de nieuwe openbare ruimte gemaakt. Duurzaam, klimaatadaptief en veiliger: dat kenmerkt straks de vernieuwde Jerusalembuurt.

Herinrichting Jerusalembuurt Nijmegen
Bart Meekes

Bart Meekes Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Nijmegen

Status project In uitvoering

Bouwteam herinrichting openbare ruimte Jerusalembuurt in Nijmegen

Duurzaam, klimaatadaptief en veiliger: dat zijn de uitgangspunten voor de openbare ruimte in de wijk Jerusalembuurt. Samen met gemeente Nijmegen werken wij in een bouwteam aan de openbare inrichting en rioolvervanging van de Jerusalembuurt in Nijmegen.

Herinrichting Jerusalembuurt Nijmegen

Sloop en nieuwbouw

De wijk Jerusalem is gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. Samen met een aantal huurders heeft woningcorporatie Talis de vernieuwing van de wijk opgepakt. Wat blijkt? De huizen zijn zo verouderd dat groot onderhoud uitvoeren geen verantwoorde keuze is. Daarom is besloten de 220 huurwoningen gefaseerd te slopen. Op de bestaande funderingen bouwt Dura Vermeer nieuwe, energiezuinige en comfortabele woningen.

Meest duurzame wijk van Nijmegen

De openbare ruimte in Jerusalem krijgt ook een flinke opknapbeurt. Het bouwteam heeft met de bewoners overlegd over het ontwerp van de wegen, stoepen en groenstroken. Doel is de inrichting duurzaam en klimaatadaptief te maken, zodat de Jerusalembuurt de meest duurzame wijk van Nijmegen wordt. En ook veiliger, omdat in de wijk een 30 km zone wordt ingesteld.

Onze werkzaamheden

We zijn gestart met het maken van een ontwerp voor de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Waar mogelijk, zijn de wensen van de bewoners in het ontwerp verwerkt. Tijdens de uitvoering van het ontwerp leggen we een hemelwaterriool aan en vervangen het bestaande vuilwaterriool. Ook vervangen we de huisaansluitingen en koppelen bovengronds het regenwater af door de aanleg van wadi's. Hierdoor blijft het regenwater in de wijk. Het infiltreert in de bodem, zodat schoon regenwater niet afgevoerd hoeft te worden naar de zuivering. We richten acht straten opnieuw in, waarbij we het asfalt vervangen door gebruikte klinkers en duurzame nieuwe materialen. De straten in de Jerusalembuurt zijn smal, waardoor de openbare ruimte beperkt is. Dit betekent dat we in overleg met de bewoners veel aandacht besteden aan een zo optimaal mogelijke verdeling tussen parkeren en groen.

Ondergrondse werkzaamheden Jerusalembuurt Nijmegen

Minimaliseren van de overlast

Om de overlast voor de bewoners te minimaliseren, stemmen we met Dura Vermeer onze fasering en planning af op de bouw van de woningen. Wel zo fijn dat de straat klaar is als bewoners in hun nieuwe huis trekken.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Bart Meekes
Projectleider
06 - 82 49 61 68 b.meekes@dusseldorp.nu
Bart Meekes