Logo

Een aantrekkelijk centrum in Almere Haven

Met het opknappen van de Kerkgracht en Marktgracht heeft het centrum het gewenste groene karakter gekregen. De nieuwe verharding zorgt voor een prachtig straatbeeld. Het is fijn toeven langs de grachten in Almere Haven.

Groen Kerkgracht Marktgracht Almere
Gerard van der Beek

Gerard van der Beek Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Almere

Status project Afgerond

Bouwteam groot onderhoud Kerkgracht en Marktgracht Almere Haven

Samen met gemeente Almere hebben we het groot onderhoud aan de Kerkgracht en Marktgracht in Almere Haven gerealiseerd.

Werkzaamheden Marktgracht Almere

Een aantrekkelijk centrum

Het doel van het groot onderhoud was om de Kerkgracht en Marktgracht weer aantrekkelijk te maken als onderdeel van het centrum. Daarom hebben we het groot onderhoud uitgevoerd. Waar nodig hoogden we de grond op. De verharding is vervangen zodat het hele centrumgebied nu dezelfde uitstraling heeft. Daarnaast zijn ook de afwateringsonderdelen zoals kolken, afvoerleidingen en putafdekkingen en overige objecten zoals afzetpalen, afvalbakken en straatmeubilair vervangen. Er is een nieuw bomenplan gemaakt, omdat de bestaande bomen sterk achterbleven in hun ontwikkeling. Er is ook veel ruimte voor groen gemaakt met aantrekkelijke bloeiende beplanting. Als onderdeel van het groot onderhoud is er een nieuw lichtplan gemaakt voor het centrum. Tegelijkertijd met de herinrichting zijn er nieuwe lichtmasten langs de grachten geplaatst.

Terras Kerkgracht Almere

Een klimaatbestendige inrichting in grijs en groen

We hebben samen met gemeente Almere in een bouwteam gewerkt aan een nieuw ontwerp voor dit gebied, dat we ook uitgevoerd hebben. Naast de werkzaamheden aan de bestrating zijn ook werkzaamheden voor de aanleg van groen uitgevoerd. De bestaande bomen langs de smalle Kerkgracht hebben zich in de afgelopen 30 jaar minimaal ontwikkeld en zijn daarom vervangen. Voor de aanplant en gezonde groei van nieuwe bomen hebben we de aanwezige, niet vruchtbare grond langs het water afgegraven en afgevoerd voor hergebruik. Hiervoor in de plaats brachten we vruchtbare Almeerse klei aan. Op deze manier zorgen we voor een duurzame verbetering van de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen en onderbeplanting. De leilindes en planten zorgen voor het gewenste groene karakter en een prachtig straatbeeld.

Groen Kerkgracht Marktgracht Almere

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Gerard van der Beek
Projectleider
06 - 51 84 67 13 g.vanderbeek@dusseldorp.nu
Gerard van der Beek