Logo

Groot onderhoud in Almere: daar zit muziek in!

Met een goed op elkaar ingespeeld bouwteam werken we aan een duurzame compositie van grijs en groen voor Muziekwijk Zuid. Voorkomen van wateroverlast en hittestress, hergebruik en burgerparticipatie voeren de boventoon.

Muziekwijk Zuid 1
Marcel Veenbrink

Marcel Veenbrink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Almere

Status project In uitvoering

Groot onderhoud Muziekwijk Zuid in Almere Stad

Samen met gemeente Almere en onze groenpartner idverde realiseren we het groot onderhoud in Muziekwijk Zuid. Tijdens dit project werken we samen in een bouwteam, waarbij we ook de bewoners van Muziekwijk Zuid bij het project betrekken. Zij kunnen meedenken en hun ideeën en wensen voor de wijk aandragen.

Muziekwijk Zuid 6

Duurzaamheid in de wijk

Het groot onderhoud voeren we zo circulair mogelijk uit, waarbij de gemeente de wens heeft om ook verhardingsmaterialen en straatmeubilair te hergebruiken. Ook hittestress, wateroverlast en overbelasting van het riool spelen een grote rol bij het onderhoud in de wijk. In het ontwerp houden we daarom rekening met deze factoren, waardoor we vroegtijdig de juiste maatregelen kunnen treffen. Zo maken we bijvoorbeeld plaats voor meer en nieuw groen in de wijk. Groen zorgt voor verkoeling, waardoor het in de zomer minder heet wordt in de wijk.

Muziekwijk Zuid 4

Bewoners denken mee over hun wijk

De gemeente wil de bewoners uit de wijk laten participeren bij de herinrichting en het onderhoud in de wijk. Daarom starten we het groot onderhoud met een inloopavond waar we de bewonerswensen ophalen. Op basis van de ideeën van de bewoners en de randvoorwaarden van het project maakt het bouwteam een eerste ontwerp. Dat presenteren we tijdens een tweede inloopavond aan de bewoners, waarbij we toelichten welke wensen we hebben verwerkt. Na deze avond maken we het definitief ontwerp en stellen we de planning van de werkzaamheden op. Dit lichten we voor de start van de uitvoering toe tijdens een derde inloopavond. Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, presenteren we de ontwerpen en plannen ook online. Zo zorgen we samen voor een mooie en aangename leefomgeving!

Onze werkzaamheden

Tijdens de uitvoering pakken wij verschillende aspecten in de wijk aan, waarbij we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook toekomstbestendigheid speelt een rol bij het groot onderhoud van de wijk. Om de hittestress in de wijk te verminderen, vervangen we veel straatwerk voor planten en brengen we voorzieningen aan om het regenwater beter op te vangen.

Muziekwijk Zuid 3

Gefaseerde voorbereiding en uitvoering

We voeren het groot onderhoud in een woonwijk altijd in fasen uit om de overlast in de wijk zo veel mogelijk te beperken. In Muziekwijk Zuid bestaat het groot onderhoud uit negen fasen en loopt door tot en met 2026. Wanneer een straat aan de beurt is, is afhankelijk van de fase waarin deze straat ligt. Tijdens de uitvoering kunnen bewoners en ondernemers met hun vragen terecht bij onze omgevingsmanager Petra Knijpinga. Zij is bereikbaar via muziekwijkzuid@dusseldorp.nuMeer informatie over dit project is te vinden op de website van gemeente Almere.

Vragen over dit project?

Petra Knijpinga
Omgevingsmanager
06 - 43 27 99 98 muziekwijkzuid@dusseldorp.nu
Petra Knijpinga