In het kort

Project
Bouwteam persleiding Emmen

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Soort
Vervanging transportpersleiding

Locatie
Emmen

Looptijd
2019-2021