Logo

De vogel over het net laten vliegen?

Daar doen we niet aan! Als we kansen zien dan grijpen we die. Zeker als het gaat om werken in een bouwteam. Zo ook in Opheusden, waar we de rehabilitatie van de Vogelbuurt verzorgden.

Werkzaamheden Vogelbuurt
Bart Meekes

Bart Meekes Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Opheusden

Status project Afgerond

Bouwteam Rehabilitatie Vogelbuurt Opheusden

Samen met de gemeente Neder-Betuwe werkte Dusseldorp in bouwteam aan de vernieuwing van het rioolstelsel in de Vogelbuurt in Opheusden. De gemeente gunde deze opdracht op basis van 100 procent kwaliteit, waarbij op basis van het ingediende plan Dusseldorp werd gekozen als bouwteampartner. Vooral de kennis en ervaring van de bouwteamleden en het oog voor de risico’s werden als pluspunten genoemd.

Samen in bouwteam werken

De gemeente Neder-Betuwe koos voor samenwerken in bouwteam omdat op deze manier maximaal van elkaars kennis en kunde geprofiteerd kon worden. Dat gold voor het opstellen van het ontwerp, het uitwerken van maatregelen om de duurzaamheidsdoelen waar te maken, de invulling van vroegtijdig omgevingsmanagement en de afstemming over de uitvoering. Uit ervaring wisten beide partijen dat op deze manier de beste resultaten konden worden gerealiseerd en de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk kon worden gehouden.

Bouwteam in Vogelbuurt

Voorkomen van wateroverlast

De wateroverlast problematiek in de Vogelbuurt was de reden voor de gemeente om het bestaande rioolstelsel te laten vervangen en een extra hemelwaterafvoer (HWA-riool) te laten aanleggen. Behalve het oplossen van de huidige wateroverlast die ontstond bij hevige regenval, werd het ontwerp zo gemaakt dat wateroverlast door extreme regenbuien ook in de toekomst kan worden voorkomen. De gemeente koos voor Dusseldorp omdat wij ervaring hebben met het vervangen van rioleringen in kleigrond en zodoende wisten welke risico’s er bij een dergelijk project komen kijken.

Voorkomen van hittestress

Naast het voorkomen van wateroverlast, was ook het voorkomen van hittestress een doel. Concrete maatregelen die we hiervoor realiseerden zijn: wadi’s beter benutten, de speeltuin gebruiken om water op te vangen door er voorzieningen met speelwater te creëren, de speeltuin vergroenen en meer groen in de wijk, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatbomen.

Groene inrichting Vogelbuurt

Overlast beperken

Voordat wij de rioolstrengen konden aanleggen, moesten eerst een aantal nutsbedrijven aan de slag. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de woningen te waarborgen, voerden we de werkzaamheden uit direct nadat de nutsbedrijven haar werkzaamheden hadden afgerond. We gingen als het ware als een trein door de Vogelbuurt. Zo werd overlast beperkt, bleven woningen goed bereikbaar en was er altijd plek om te parkeren. De bewoners ontvingen regelmatig informatie en konden de werkzaamheden ook via de BouwApp volgen.

Vogelbuurt Opheusden

Vragen over dit project? Bel dan met:

Bart Meekes
Projectleider
06 - 82 49 61 68 b.meekes@dusseldorp.nu
Bart Meekes