In het kort

Project
Bouwteam Waterschapspark

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Soort
Ontwerp en aanleg, civiele werkzaamheden

Locatie
Almelo

Looptijd
2021-2022