Logo

Op het juiste spoor!

In Haarlem werken we aan de sanering en circulaire ontmanteling van een oude NS werkplaats. En over op het juiste spoor gesproken… Ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan een zo circulair mogelijk project!

Circulaire sloop gebouw 14 Haarlem
Jurry de Boer

Jurry de Boer Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Haarlem

Status project In uitvoering

Circulaire ontmanteling gebouw 14 Haarlem

In opdracht van NedTrain (NS) werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de circulaire ontmanteling van gebouw 14. Het werk is aangenomen na een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij is beoordeeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Ontmanteling gebouw 14 Haarlem

Voorgeschiedenis

Wij hebben eerder voor NedTrain gewerkt aan de circulaire ontmanteling van gebouw 20 op hetzelfde terrein in Haarlem. Dit is in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Bij dit project hebben we ruim 25.000 in kalk gemetselde bakstenen geoogst, waarvan er ongeveer 15.000 worden hergebruikt in de nieuwbouw op het terrein van NS Haarlem. Ook de monumentale staalconstructie en het schoongewassen spoorgrind zijn zorgvuldig verwijderd en klaargemaakt voor hergebruik. Verder krijgen de opgekochte houten spoorbielzen, industriële lampen, de wasinstallatie en zuivering een tweede leven.

Kraan aan het werk in Haarlem

Onze werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit de circulaire sloop en asbestsanering van gebouw 14. Vanwege de aanwezige verontreinigingen zoals zware metalen, vluchtige chloorkoolwaterstoffen en minerale olie wordt de locatie gesaneerd en vindt ook de fundatiesloop plaats onder saneringscondities. Bij de circulaire sloop worden onder andere de staalconstructies en oude halkranen zorgvuldig gedemonteerd en klaargemaakt voor hergebruik. Een groot deel van het vrijkomende dakhout voeren we af naar onze vestiging in Tolbert, waar de spijkers uit het hout worden getrokken door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Na de bovengenoemde werkzaamheden gaan we aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein voor de voorgenomen herinrichting.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Jurry de Boer
Projectleider
06 - 22 62 41 54 j.deboer@dusseldorp.nu
Jurry de Boer