Logo

Slopen met een circulaire aanpak!

Voor gemeente Utrecht sloopten we een oude busremise. Een groot deel van de materialen heeft een tweede leven gekregen. Van deuren tot wasbakken, veel is direct hergebruikt bij dit circulaire sloopproject.

Circulaire sloop busremise Utrecht
Jurgen van de Put

Jurgen van de Put Directeur Sloop

Vakgebied Sloop | Asbestsanering, Milieutechniek

Locatie Utrecht

Status project Afgerond

Circulaire sloop en sanering busremise Merwedekanaalzone Utrecht

In opdracht van gemeente Utrecht werkten we aan de circulaire sloop van Busremise Merwedekanaalzone in Utrecht.


De busremise in Utrecht maakte plaats voor een nieuwbouwproject. Daarvoor moest het oude gebouw aan de Merwedekanaalzone gesloopt worden. Door gemeente Utrecht werd er een aanbesteding uitgezet met daarin de vraag om zo veel mogelijk materialen uit de sloop te hergebruiken. Vanwege onze circulaire aanpak, hergebruik van materialen, trede 5 op de CO2 Prestatieladder en duurzame inzet van materieel koos de gemeente ervoor het project aan Dusseldorp te gunnen.

Busremise Utrecht

Circulaire sloop

Na de opdrachtverstrekking zijn we snel gestart met de circulaire sloop van de busremise. Veel vrijkomende materialen waren erg geschikt voor hergebruik. Het is ons uiteindelijk gelukt om meer materialen voor direct hergebruik te oogsten dan waar we bij de inschrijving vanuit zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan: klinkers, granulaat, verlichting, (rol)deuren, hekwerken, trappen, wasbakken, elektrische installaties en compressoren. Deze materialen hebben we zo snel mogelijk in de markt gezet om ze een tweede leven te geven. Dat deden we via lokale handelaren en de circulaire online marktplaats Insert.nl. Ook de gehele luifelconstructie van stalen balken is gedemonteerd en wordt op ons eigen reststoffencentrum hergebruikt als luifel over de bunkers.

Inzet van elektrisch materieel

Om de milieubelasting van het project zo laag mogelijk te houden hebben we naast een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van vrijkomende materialen ingezet op een uitvoering met zo min mogelijk emissies. Dit hebben we gerealiseerd door waar mogelijk elektrisch materieel in te zetten. Voor de overige werkzaamheden maakten we uitsluitend gebruik van Stage V materieel.

Materieel busremise Utrecht

Bodemsanering en hergebruik van materialen

In het gebied worden nieuwe woningen gebouwd. Daarom hebben we ook de bodem gesaneerd, waarbij minerale oliën en cyanide zijn verwijderd. Het aanwezige asfalt hebben we met een freesmachine verwijderd en terug geleverd aan een regionale asfaltcentrale. Het betonpuin is op locatie gebroken en wordt ingezet voor nieuw beton. Het mengpuin en de aanwezige granulaten zijn opnieuw gebroken en voorzien van de juiste keuringen. Deze worden ter plekke ingezet als fundatiemateriaal voor de (bouw)wegen.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Jurgen van de Put
Directeur Sloop
06 - 10 96 47 03 j.vandeput@dusseldorp.nu
Jurgen van de Put