Logo

Van doorgaande weg naar verblijfsruimte

De Grotestraat was altijd één van de drukste straten in Nijverdal, zeker tijdens de spits. Door de aanleg van de Salland-Twentetunnel werd het een stuk rustiger. Daardoor veranderde de functie van de straat.

Heerinrichting grotestraat nijverdal
Edwin Wassink

Edwin Wassink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Nijverdal

Status project Afgerond

Bouwteam Herinrichting Grotestraat in Nijverdal

Samen met de gemeente Hellendoorn en OKRA landschapsarchitecten heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in bouwteam aan de herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal gewerkt. De gemeente heeft dit project op basis van 100 procent kwaliteit aanbesteed. Op basis van de kwaliteit van het door ons ingediende plan van aanpak en interview koos de gemeente Dusseldorp als partner in het bouwteam.

Onderdeel van Masterplan Centrum

De Grotestraat was altijd één van de drukste straten in Nijverdal, zeker tijdens de spits. Door de aanleg van de Salland-Twentetunnel, waar de verdiept aangelegde nieuwe N35 doorheen loopt, werd het een stuk rustiger. Dit betekent dat de functie van de straat is veranderd: van doorgaande weg werd het als het ware een “verblijfsruimte”. Dat vroeg om een andere inrichting, waarbij niet alleen het overblijvende verkeer, maar ook de aanwezige winkels, bedrijven en instellingen tot hun recht kwamen. Mede om die reden heeft de gemeente Hellendoorn de herinrichting van de Grotestraat opgenomen in het Masterplan Centrum. Met dit plan geeft de gemeente invulling aan haar taken op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en goed werkende riool- en afwateringssystemen. Met het project Herinrichting Grotestraat streefde de gemeente naar een optimaal leefbaar centrumgebied, waar mensen prettig wonen en ondernemers floreren.

OKRA Nijverdal Thomas Klomp

Samen ontwerpen

Vanaf het begin van het project stond participatie centraal bij zowel de invulling van het Masterplan Centrum als bij de herinrichting van de Grotestraat. Tijdens de zogenoemde co-creatie sessies hebben bewoners en ondernemers hun ideeën en wensen ingebracht. Het resultaat van deze sessies was een voorlopig ontwerp voor de Grotestraat. Dit voorlopig ontwerp is tijdens meerdere meedenkavonden gepresenteerd, waarbij de inwoners, OKRA, Dusseldorp en de gemeente Hellendoorn gezamenlijk het DO (Definitief ontwerp) hebben uitgewerkt.

Kennis en expertise optimaal benutten

De gemeente Hellendoorn koos heel bewust voor samenwerking in bouwteam. De projectomgeving was complex en gevarieerd met een groot aantal winkels, horeca, verschillende instellingen en ook veel woningen. Kortom: veel stakeholders met verschillende belangen. Ook op technisch gebied lagen er de nodige uitdagingen. Daarom wilde de gemeente uitvoeringsexpertise inbrengen in het ontwerpproces. Het bouwteam is een uitermate geschikte methode om samen zo’n project te realiseren. Uit ervaring weten wij dat we zo elkaars kennis en expertise optimaal benutten.

Werkzaamheden

Grotestraat is een stuk groener en gezelliger

Op basis van het definitief ontwerp verwoordde de gemeente het zo: “De Grotestraat wordt een stuk groener en gezelliger”. Omdat de verkeersfunctie veranderde, kwam er meer ruimte voor terrassen en voor groen, zoals bomen en struiken. Ook kwamen er meer bankjes en zitplekken, zodat de Grotestraat een fijne straat werd om te verblijven. Naast het meedenken in het bouwteam over het definitief ontwerp, maakte Dusseldorp ook het uitvoeringsontwerp. Dit vormde de leidraad voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe riool, de bestratingen en de verdere inrichting van de nieuwe Grotestraat.

Klimaatadaptieve inrichting

In het ontwerp voor de herinrichting van de Grotestraat zijn meerdere maatregelen opgenomen om de straat klimaatadaptief te maken. We hebben samen met OKRA duurzame technische oplossingen voor watermanagement, wateropvang en waterafvoer toegepast, waarmee het gebied bestand is tegen extreme regenval en zomerse droogte. Er ligt nu een groenblauwe structuur met een klimaatadaptieve wadi en waterbergende zakken rond de bomen. Kenmerkend onderdeel van het ontwerp zijn de drie waterornamenten in de vorm van een fontein, bedriegertjes en een water afvoerende goot. Hiervoor is ook een druppelsysteem en grondwaterbron aangelegd voor de aanvoer van water. Het overtollige regenwater wordt via bovengrondse goten en een nieuw gescheiden hemelwaterriool opgevangen en onder de bestrating opgeslagen. Deze oplossing werkt op meerdere manieren: het voorkomt wateroverlast tijdens zware regenbuien en de buffer voorziet de bomen in droge tijden met behulp van een nieuw aangelegd druppelsysteem van voldoende water. Ook dient de buffer als bron voor de fontein van de waterspeeltuin, in de zomer een leuke speelplek voor de kinderen, die gelijktijdig zorgt voor reductie van hittestress.


Het ontwerp heeft de Europese Water Resilient Cities Award 2019 gewonnen voor ‘Het beste duurzame afvoersysteem voor regenwater in een stedelijke omgeving’.

Heerinrichting grotestraat nijverdal

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Edwin Wassink
Projectleider
06 - 10 94 18 11 e.wassink@dusseldorp.nu
Edwin Wassink