Logo

Nieuwe inrichting voor de Zomerweg in Achter-Drempt

Veilig en leefbaar, dat is de insteek bij de herinrichting van de Zomerweg in Achter-Drempt. Bewoners hebben actief meegedacht over oplossingen en wij voeren de werkzaamheden uit. Het wordt mooi en veilig wonen aan de Zomerweg.

Zomerweg Achter Drempt 1
Arno Boschker

Arno Boschker Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Achter-Drempt

Status project In uitvoering

Herinrichting Zomerweg in Achter-Drempt

In Achter-Drempt en omgeving zijn er veel bedrijven, verenigingen, vakantieverblijven en instituten. De Zomerweg is de hoofdweg binnen het dorp en de bewoners ervaren veel verkeersoverlast aan en op de weg. Daarom hebben ze samen met de gemeente Bronckhorst actief meegedacht over oplossingen. Tijdens de herinrichting voeren wij het gemaakte ontwerp uit. De Zomerweg krijgt een echte dorpsuitstraling. Mooi wonen in een vitaal Achter-Drempt, dat is het doel van onze werkzaamheden.

Oplossen van knelpunten

Een hoge verkeerssnelheid, overlast door drempels en plateau’s en wateroverlast na buien. Dat zijn de knelpunten die de gemeente en de bewoners hebben vastgesteld. Het ontwerp voor de herinrichting speelt in op deze punten. De functie van de weg blijft hetzelfde en dat is bereikbaarheid voor aanwonenden, bedrijven en doorgaand verkeer. Het beeld van de weg verandert en past straks beter bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt. Ook zorgt het nieuwe ontwerp voor een hoger veiligheidsgevoel bij de weggebruikers en meer leefbaarheid bij de bewoners. En er komen voorzieningen om het hemelwater vast te houden in het gebied.

Zomerweg Achter Drempt 3

Onze werkzaamheden

Het werkgebied bestaat in grote lijnen uit de Zomerweg tussen de bebouwde kom grenzen van Achter-Drempt. Binnen dit gebied vervangen we de bestaande verharding door elementenverharding en bij de komgrenzen door asfalt. Onder de weg passen we een waterbergende fundering toe. Ook vervangen we de bestaande riolering op een aantal plekken, waarbij we ook een hemelwaterriool en infiltratieriool aanleggen. Met de aanleg van een wadi aan de noordzijde van het projectgebied vergroten we de mogelijkheid van waterberging. Zo verkleinen we de kans op wateroverlast. De aanplant van meer bomen en groen draagt bij aan de leefbaarheid op en rondom de Zomerweg.

Met oog voor de omgeving

Onze werkzaamheden hebben veel invloed op de directe omgeving. Door vooraf goed te inventariseren en tijdens de werkzaamheden helder te communiceren, beperken we de overlast zo veel mogelijk. Geïnteresseerden kunnen het project volgen in de BouwApp en zo op de hoogte blijven van de vorderingen. Samen werken we eraan om de weg gezond, sociaal verbonden, toegankelijk en veilig te maken voor iedereen, zowel nu als in de toekomst.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Arno Boschker
Projectleider
06 - 25 01 48 80 a.boschker@dusseldorp.nu
Arno Boschker