Logo

Klein onderhoud met groot resultaat

Kleine onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld riolering, wegen en voet-of fietspaden zorgen in gemeente Almelo voor een groot resultaat. Wat we precies doen? Je leest het hieronder.

Onderhoud Almelo1
Edwin Wassink

Edwin Wassink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Almelo

Status project In uitvoering

Bouwteam Onderhoud elementenverharding en riolering Almelo

Samen met gemeente Almelo werken we in bouwteam aan het onderhoud van de elementenverharding en riolering in Almelo.

De opdracht

De aankomende periode van 4 jaar gaan wij het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte verzorgen waarbij we in de gehele gemeente elementenverhardingen en diverse bestaande riolen opknappen en/of vervangen. Het onderhoudscontract voeren we in bouwteam uit samen met de gemeente, waarbij separaat een proces loopt om een assetmanagement-systeem op te zetten en te implementeren in het dagelijkse en periodieke onderhoud in gemeente Almelo.

Onderhoud Almelo

Onze werkzaamheden

Het werk bestaat uit groot en klein onderhoud aan wegen en paden met verschillende elementenverhardingen. Het gaat hierbij om het herstraten van wegen met bijvoorbeeld tegels of straatstenen. Andere werkzaamheden zijn kleine reparaties aan wegen en/of voet- en fietspaden op verschillende locaties in Almelo, overige bijbehorende werkzaamheden binnen de openbare ruimte en het onderhoud aan onderliggende rioleringsonderdelen. Dit kan betekenen dat we delen van de riolering opknappen of in zijn geheel vervangen.

Veilig werken met minimale overlast

Ons uitgangspunt voor de werkzaamheden is een vakkundige uitvoering met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Zoals altijd besteden we ook bij dit project veel aandacht aan het voorkomen van overlast voor bedrijven, bewoners en deelnemers van het verkeer. Dit doen we door de werkzaamheden duidelijk te communiceren met aanwonenden en door omleidingsroutes zo duidelijk mogelijk aan te geven.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Edwin Wassink
Projectleider
06 - 10 94 18 11 e.wassink@dusseldorp.nu
Edwin Wassink