Logo

Het is groen wonen in de Geertruidentuin

Plan G, zo heet deze nieuwbouwwijk in Deventer ook wel. Wij zorgden voor het bouwrijp maken van het terrein. Ook legden we riolering aan en plaatsten waterberging voor het mooie nieuwe groen!

Plan G Deventer
Gerard van der Beek

Gerard van der Beek Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Deventer

Status project Afgerond

Bouwrijp maken fase 1 Geertruidentuin (plan G) Deventer

Op het terrein van het vroegere Sint Geertruiden Ziekenhuis in Deventer ontwikkelt Synchroon het karakteristieke Plan G. Wij werkten aan het bouwrijp maken van de kavels voor 142 woningen in Geertruidentuin fase 1.

Geertruidentuin Deventer

Plan G

Na de afronding van onze sloopwerkzaamheden op het terrein zijn wij gestart met het bouwrijp maken van alle 142 kavels. Hiervoor hebben we het terrein opgehoogd, hebben we de riolering aangelegd en hebben we waterbergende fundaties geplaatst. Deze zorgen ervoor dat er geen wateroverlast ontstaat na een hevige regenbui. Verder hebben we in het plangebied de groenvoorzieningen aangeplant en verzorgen we het onderhoud hiervan. De monumentale bomen die op het terrein staan, zijn behouden gebleven.

Bouwrijp maken Plan G Deventer

Overlastbeperkende maatregelen

Omdat Plan G midden tussen andere woonwijken in Deventer ligt, hebben we voor het transportverkeer aanrijroutes ingesteld vanaf de Ceintuurbaan. Hierdoor hoefde zwaar verkeer niet door de omliggende woonwijken te rijden. Daarnaast namen we andere passende maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Gerard van der Beek
Projectleider
06 - 51 84 67 13 g.vanderbeek@dusseldorp.nu
Gerard van der Beek