Logo

Natuurvriendelijk

De ecologische functie, de waterkwaliteit én de biodiversiteit verbeteren: dat was het doel van het project KRW-oevers bij de Noorderplassen en het Weerwater.

Natuurvriendelijke oevers
Marcel Veenbrink

Marcel Veenbrink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Almere

Status project Afgerond

Realiseren KRW-oevers Noorderplassen en Weerwater in Almere

In opdracht van gemeente Almere werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers bij de Noorderplassen en het Weerwater in Almere.

Waterkwaliteit

Tot op heden voldoen beide wateren nog niet aan de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Door het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers zorgen we ervoor dat de plassen ecologisch beter kunnen functioneren en vergroten we daarnaast ook de biodiversiteit in beide wateren.

Aanleg van de oevers

Bij de aanleg van de oevers maken we gebruik van een gesloten grondbalans, waardoor er geen extra grond hoeft te worden aangevoerd. Daarnaast wordt de aanleg gecombineerd met het plan van de gemeente om een natuurlijke speelplek aan te leggen in het kader van “Rondje Weerwater”. Voor de aanleg van de natuurvriendelijke KRW-oevers verrichten wij voornamelijk grondwerk, waarbij we de oevers en bestaande waterbodems opnieuw profileren en we de stortsteenbekleding verplaatsen of aanbrengen. Deze werkzaamheden voeren we uit vanaf het water om in de omgeving zo min mogelijk schade aan te brengen. Ook het uitgraven van nieuwe watergangen behoort tot onze werkzaamheden. Met de vrijgekomen grond creëren we vervolgens nieuwe eilanden. Op sommige plekken langs de Noorderplassen en het Weerwater moeten we een fiets- of voetpad doorkruisen. In dat geval verleggen we de halfverharde paden.

Uitvoering

We zijn gestart met het opschonen van de eilanden en toekomstige gebieden. Deze hebben we ontdaan van het riet, waardoor we de bestaande situatie goed kunnen inspecteren. Hierbij kijkt er een ecoloog met ons mee, zodat we direct kunnen ingrijpen als er verblijfplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig zijn. De inspectie van het werkgebied vormt de input voor de flora- en faunacheck, die na het opschonen plaatsvindt. Om het milieu en de bestaande flora en fauna zo min mogelijk te belasten voeren we onze werkzaamheden uit vanaf het water. Bovendien voorkomen we zo insporing en verslemping van de bodem.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Marcel Veenbrink
Projectleider
06 - 20 01 89 92 m.veenbrink@dusseldorp.nu
Marcel Veenbrink