Logo

Samen de wijk opknappen in Borne

De Spanjaardswijk in Borne is een oude textielbuurt die dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Deze wijk is sterk verouderd en krijgt een flinke opknapbeurt. Samen met de bewoners maken we er iets moois van.

Spanjaardsplein Borne
Edwin Wassink

Edwin Wassink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Borne

Status project In uitvoering

Revitalisering Spanjaardswijk

De openbare ruimte van de Spanjaardswijk is sterk verouderd. In het asfalt zitten scheuren, de riolering is aan vervanging toe en ook de kwaliteit van de beplanting houdt te wensen over. Met de revitalisering van de wijk wil de gemeente niet alleen de wijk herstellen, maar ook direct klaarmaken voor de toekomst. De gemeente heeft ons de opdracht gegeven om de openbare ruimte duurzaam, klimaatadaptief en toekomstbestendig in te richten.

Spanjaardswijk Borne spandoek

Belangrijke rol voor participatie

Gemeente Borne vormt samen met Dusseldorp een zogenaamd bouwteam om dit project te realiseren. Bovendien vonden ze het belangrijk dat de bewoners uit de wijk mee mochten denken over de plannen. Zo werden in de voorbereidingsfase twee vertegenwoordigers uit de wijk onderdeel van het bouwteam. Daarnaast werden er werkgroepen gevormd waarin bewoners hun wensen kenbaar konden maken en mee mochten denken over de inrichting van de wijk. Ook speelden enkele bewoners een belangrijke rol in de communicatie over de voorbereidingen en voortgang van het project.

Voorbereidingen

Dusseldorp maakte het plan voor de civieltechnische inrichting van de straten. Voor de nieuwe inrichting van het Spanjaardsplein en 2 speelplekken maakten we gebruik van de expertise van onze partner OKRA Landschapsarchitecten. OKRA liet de werkgroepen groen en spelen meedenken en maakten met de verschillende ideeën een ontwerp. Inmiddels ligt er een compleet ontwerp voor de revitalisering van de Spanjaardswijk, dat gedragen wordt door de inwoners en klaar is voor uitvoering.

Spanjaardswijk Borne speelelement

Wat gaan we doen?

Vooruitlopend op onze werkzaamheden gingen eind 2023 de nutsbedrijven al aan het werk. Als zij klaar zijn, starten wij begin 2024 met de daadwerkelijke uitvoering van onze werkzaamheden: de riolering, de bestrating en het vergroenen van de wijk. Dit gebeurt in fases, waarbij we één voor één de straten opbreken. Zo houden we de wijk goed bereikbaar en beperken we de overlast. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin 2025 klaar en kunnen we dan de vernieuwde Spanjaardswijk samen met de bewoners feestelijk openen.

Spanjaardswijk Borne groen
Spanjaardswijk Borne presentatie

Omgevingsmanagement en communicatie

Om de buurt goed te informeren zijn onze omgevingsmanagers Wim de Lang en Romy Elferink aangehaakt. Dit team zorgt graag voor een goede werksfeer. Zo zorgden ze tijdens de presentatie van het definitieve ontwerp aan de wijkbewoners voor warme chocolademelk, glühwein en oliebollen. Voor de wijkbewoners zijn zij het vaste aanspreekpunt, waar ze met al hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Spanjaardswijk Borne omgevingsmanagers

De BouwApp

Om de omgeving op de hoogte te houden van de werkzaamheden zetten we de BouwApp in. Deze app is via de stores te downloaden. Zoek in de BouwApp op "Revitalisering Spanjaardswijk" en klik op Volgen. Dan blijf je op de hoogte!

Meer weten?

Vragen over dit project? Bel dan met: