Logo

Minder kans op wateroverlast in Arnhem-Noord

In de wijk Geitenkamp vervangen we het riool en leggen infiltratievoorzieningen aan. Hierdoor minimaliseren we de kans op wateroverlast. Ook vervangen we het asfalt door straatstenen, wat mooi past bij de uitstraling van de wijk.

Rioolvervanging Geitenkamp Arnhem hoofdfoto
Bart Meekes

Bart Meekes Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Arnhem

Status project In uitvoering

Rioolvervanging in wijk Geitenkamp in Arnhem

In opdracht van gemeente Arnhem werken wij aan de vervanging van het riool in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De afgelopen jaren hebben we de uitvoering van fase 2 van dit omvangrijke project gerealiseerd. Op dit moment werken we aan fase 3 van de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte.

Rioolvervanging Geitenkamp Arnhem 1

Wijk met grote hoogteverschillen

De wijk Geitenkamp ligt in het noordoosten van de stad en is tussen 1920 en 1930 gebouwd op de stuwwallen die tijdens de laatste ijstijd zijn ontstaan. Het gevolg is dat er grote hoogteverschillen van bijna 40 meter binnen de wijk bestaan. Dat maakt de wijk bijzonder, maar het heeft ook gevolgen voor de afvoer van regenwater. Het doel van het project is dan ook om niet alleen het onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren, maar ook in te spelen op de klimaatverandering. Er komen vaker zware regenbuien voor, die zorgen voor overlast in lager gelegen delen van de wijk en van Arnhem. Tijdens deze rioolvervanging realiseert Dusseldorp ook infiltratievoorzieningen zoals wadi’s en 80 betonnen infiltratieputten van 3,5 meter diep met een diameter van 2 meter, opgebouwd uit infiltratieringen. Hiermee wordt de kans op wateroverlast in Arnhem-Noord geminimaliseerd.

Rioolvervanging Geitenkamp Arnhem 2

Gefaseerde uitvoering

Tijdens dit project werken we in meerdere straten in Geitenkamp aan de vervanging van de riolering. In totaal leggen we ruim 4 kilometer nieuw riool. Ook vernieuwen we de wegverhardingen en trottoirs, waarbij het huidige asfalt op de wegen plaats gaat maken voor straatstenen, die passen bij de uitstraling van de wijk. Om de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden, voeren we het werk gefaseerd uit.

Vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Bart Meekes
Projectleider
06 - 82 49 61 68 b.meekes@dusseldorp.nu
Bart Meekes