Logo

Oude buizenfabriek wordt toekomstbestendige woonwijk

Op de plek van een voormalige buizenfabriek in Silvolde is de nieuwe woonwijk Rivierduinen gerealiseerd. Voor Groenvast Arnhem verzorgden wij de circulaire sloop van de fabriek en maakten het terrein bouwrijp.

Rivierduinen bovenaanzicht
Arno Boschker

Arno Boschker Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek, Sloop | Asbestsanering

Locatie Silvolde

Status project Afgerond

Circulaire sloop en bouw- en woonrijp maken Rivierduinen Silvolde

Voor opdrachtgever Groenvast Arnhem heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek de circulaire sloop van de voormalige buizenfabriek in Silvolde gerealiseerd. Op deze locatie hebben we aansluitend het terrein voor de nieuwe woonwijk Rivierduinen bouw- en woonrijp gemaakt.

Oude buizenfabriek wordt woonwijk

Op het bedrijventerrein aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde, lokaal beter bekend als de voormalige buizenfabriek, stond ruim 8.700 m2 aan bedrijfsgebouwen. Voor dit terrein is onder de naam ‘Smart Living Rivierduinen’ een unieke en duurzame woonwijk ontwikkeld. Na de sloop van de fabrieksgebouwen zijn hier in 59 duurzame en betaalbare woningen en appartementen voor starters en senioren gebouwd. Silvolde is oorspronkelijk gebouwd op een rivierduin van de Oude IJssel. Dit karakteristieke landschap vind je terug in de wijk.

Sloop Rivierduinen Silvolde

Duurzame ambities

De nieuwe woonwijk sluit goed aan bij de drie hoofddoelen van Achterhoek 2030: inbreiding, transformatie en verduurzaming. Groenvast Arnhem heeft met een aantal partijen een gedurfde herontwikkelingsvisie ontwikkeld en heeft het plan verder vormgegeven met duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en circulariteit als speerpunten. Zo zijn de vernieuwende woonconcepten modulair, circulair en energiezuinig en ook de openbare ruimte is duurzaam ingericht.

Integrale aanpak

Wij stonden met onze verschillende disciplines garant voor een integrale aanpak van dit project. We hadden alles in huis om het gebied klaar te maken voor woningbouw en het vervolgens verder in te richten. Onze ontwerpers zijn tijdens het hele project nauw betrokken geweest bij het maken en uitwerken van de plannen. Zij maakten uitvoeringstekeningen en stemden deze af met de gemeente. Onze duurzame ambities sloten bovendien perfect aan bij de doelstellingen van het project.

Bovenaanzicht Rivierduinen

Onze werkzaamheden

Voorafgaand aan de circulaire sloop hebben we de asbesthoudende en verontreinigde materialen verwijderd. Materialen die geschikt zijn voor hergebruik hebben we zorgvuldig gedemonteerd. Het puin dat tijdens de sloop van de gebouwen vrij is gekomen, hebben we op locatie tot granulaat gebroken. De grond hebben we opgeschoond en kwalitatief verbeterd, waarna we het terrein geëgaliseerd hebben voor de volgende fase, het bouwrijp maken. Tijdens het bouwrijp maken legden we de onder- en bovengrondse infra en de bouwwegen aan. Als de bouw van de woningen gereed is, maken we het gebied woonrijp.

Rivierduinen stratenmaker

Inrichten als aantrekkelijke woonwijk

‘Rivierduinen’ is een wijk geworden met een aantrekkelijke, prettige en groene woonomgeving. Na de bouw hebben we op basis van het ontwerp van Studio Nico Wissing de openbare ruimte in de wijk klimaatadaptief ingericht. Hiervoor brachten we verhardingen en verlichting aan. In de wijk legden we fiets- en wandelpaden, heuvelachtige plantperken en wadi’s aan. Bij de groene aanplant lag de nadruk op het verhogen van biodiversiteit door te kiezen voor inheemse soorten bomen, struiken en grassen.


In onderstaande video laten collega’s Arno en Barry graag zien hoe mooi Rivierduinen is geworden. Een wijk met een aantrekkelijke, prettige en groene woonomgeving geïnspireerd op de oorspronkelijke rivierduinen langs de Oude IJssel. Met fiets- en wandelpaden, heuvelachtige plantvakken en wadi’s is het een prettige woonomgeving geworden.

Rivierduinen inmeten
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Arno Boschker
Projectleider
06 - 25 01 48 80 a.boschker@dusseldorp.nu
Arno Boschker