Logo

Veilig saneren van asbest en slakkenwol

Voor een onderwijsinstelling in Amsterdam hebben we twee warmteketels ontdaan van asbest en radioactief slakkenwol. Door een grondige inventarisatie vooraf is de sanering veilig en probleemloos verlopen.

Verwijderen asbestketels Amsterdam
Henk Pap

Henk Pap Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Amsterdam

Status project Afgerond

Saneren asbest- en slakkenwol houdende ketels

In Amsterdam hebben we twee asbest- en slakkenwol houdende ketels geamoveerd. De ketels leverden van 1967 tot 2014 warmte aan verschillende gebouwen in de omgeving en zijn uit bedrijf genomen omdat ze niet meer voldeden aan de emissie eisen.

Asbesthoudende ketel Amsterdam

Zorgvuldige voorbereiding

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we in nauw overleg met de opdrachtgever verschillende plannen opgesteld. Een saneringsplan voor het asbest en slakkenwol, maar ook een sloop-, demontage- en V&G plan. Hierbij hebben we goed gelet op de in bedrijf zijnde kabels en leidingen in de omgeving. Het terrein en de werklocatie zitten vol met ondergrondse kelders, tunnels en kanalen, die voor extra uitdagingen zorgden bij het uitrijden en -hijsen van de ketels. Door vooraf alles in kaart te brengen en te vertalen naar goede uitvoeringsplannen zijn de werkzaamheden probleemloos verlopen.


Voordat we van start konden gaan zijn eerst de ketel en bijbehorende kabels en leidingen afgesloten. De nog in bedrijf zijnde onderdelen in de ruimte schermden we af. Om de ketels uit het pand te krijgen hebben we een groot deel van de (asbesthoudende) pui gesaneerd en gedemonteerd.

Verwijderen ketels

Na het volledig afkoppelen en vrijzetten van de ketels hebben we een hulpconstructie aangebracht om de ketels veilig naar buiten te krijgen. De ketels zijn ontdaan van het radioactieve slakkenwol en asbesthoudende materialen voordat deze voor verdere verwerking werden afgevoerd. Door het afzetten van het werkgebied en het inzetten van verkeersregelaars hebben we de overlast voor de omgeving geminimaliseerd en kon de overige bedrijfsvoering gewoon doorgang vinden.

Verwijderen ketels Amsterdam

Afrondende werkzaamheden

Na het verwijderen van de ketels hebben we een draagconstructie met roostervloer aangebracht om de kelder af te schermen. Door het plaatsen van een trap met leuning is deze ook weer veilig bereikbaar. Tot slot hebben we de gevel herstelt en het werk opgeleverd. Naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Henk Pap
Projectleider
06 - 83 10 01 41 h.pap@dusseldorp.nu
Henk Pap