Logo

Strategisch samenwerken

‌De Alliantie, zo heet onze opdrachtgever. Een mooie term voor een strategisch samenwerkingsverband met als hoofddoel een gemeenschappelijk voordeel. Ook toepasselijk voor de asbestsanering en sloopwerkzaamheden die we aan de Markenlaan in Almere Haven uitvoeren.

Kantoor Markenlaan Almere
Jurry de Boer

Jurry de Boer Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Almere

Status project In uitvoering

Sloop en sanering Markenlaan

In Almere voeren we in opdracht van Alliantie en onder toezicht van directievoerende partij BK Ingenieurs de sloop en sanering uit van het voormalig NCCW-gebouw. Het terrein wordt namelijk vrijgemaakt voor toekomstige woningbouw.

Sanering Markenlaan Almere

Urgentie

Het leegstaande NCCW-gebouw wordt op verschillende manieren beveiligd. Maar ondanks alle beveiligingsmaatregelen wordt het gebouw met regelmaat betreden door onbevoegden. Soms worden er zelfs brandjes gesticht, wat vanwege het aanwezige asbest in het gebouw extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de omgeving.

Vleermuizen

Het complex bevat een hoog en laag deel met een reeds gesloopt verbindingsdeel daartussen. Het hoge deel wordt voorlopig afgesloten zodat de aanwezige vleermuizen kans krijgen om het pand te verlaten. Zodra dit bouwdeel door de ecoloog is vrijgegeven, kunnen we deze fase van de sloop aanpakken.


Foto: © Jari Kampjes

Baardvleermuis

Onze werkzaamheden

Het complex wordt momenteel door ons in fasen gesaneerd, gestript en gesloopt. Na het verwijderen van het asbest beginnen we met het binnenwerk. Dit gebeurt nadat alle aanwezige vleermuizen het pand hebben verlaten. Tot slot volgt de constructieve sloop van het overgebleven casco. Als we stevig doorwerken is de sloop dit najaar gereed.

Vragen? Bel dan eens met:

Jurry de Boer
Projectleider
06 - 22 62 41 54 j.deboer@dusseldorp.nu
Jurry de Boer