Logo

Succesvolle sloop viaducten voor verbreding A9

De A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht krijgt de komende jaren een verbreding. Om plek te maken voor extra rijstroken, slopen wij voor VeenIX meerdere viaducten en bruggen. Uitgangspunt is veiligheid van de weggebruikers en beperking van de omgevingshinder.

Sloop viaducten A9 header
Jurry de Boer

Jurry de Boer Projectleider

Vakgebied Sloop | Asbestsanering

Locatie Amstelveen

Status project In uitvoering

Sloop viaducten bij Amstelveen voor verbreding A9

Aannemerscombinatie VeenIX werkt voor Rijkswaterstaat aan de verbreding en verdieping van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. In opdracht van VeenIX slopen we op meerdere locaties van het tracé viaducten en bruggen.

Werken in een drukke omgeving

Aan de Amsterdamseweg en het Kazernepad in Amstelveen hebben we de sloop van de zuidelijke delen van een viaduct voor wegverkeer en een spoorviaduct gerealiseerd. Ook hebben we aan de oostzijde twee viaducten deels gesloopt. De sloop was noodzakelijk om plek te maken voor de verbreding en verdieping van de A9. Onze werkzaamheden omvatten niet alleen de sloop zelf, maar ook het efficiënt afvoeren van de vrijkomende materialen. Hiervoor hebben we gedetailleerde uitvoeringsplannen opgesteld, zodat de hele operatie soepel verliep en minimale verstoring voor de drukke verkeersomgeving veroorzaakte.

Sloop viaducten A9

Veiligheid waarborgen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtgever specifieke verkeersmaatregelen genomen, wat betekende dat een deel van de A9 tijdens het weekend was afgesloten. Tijdens deze afsluiting waren meer dan 250 mensen van verschillende bedrijven aan het werk, zodat op maandagmorgen 5.00 uur de A9 weer opengesteld kon worden voor het verkeer. Door deze maatregelen was er een veilige werkomgeving en door in het weekend te werken was de impact op het verkeer zo beperkt mogelijk.

Beperken van omgevingshinder

De werkzaamheden voerden we deels overdag en deels ’s nachts uit. Het beperken van de omgevingshinder was dus een belangrijk aspect bij dit project. We voerden de sloopwerkzaamheden uit met hydraulische betonscharen en sloophamers. Om de geluidsoverlast naar de omgeving te beperken hebben we de sloophamers alleen overdag ingezet. Ook communiceerden we tijdig met de directe omgeving over de werkzaamheden, waardoor we begrip voor mogelijke overlast creëerden.

Sloop viaducten A9 foto 3

Beheersing van risico’s

Uit ervaring weten we dat we bij dit soort projecten op onvoorziene complicaties kunnen stuiten. Dat was ook hier het geval: er bleek asbest in het viaduct Amsterdamseweg te zitten. Dankzij onze voorbereidende maatregelen, het vooraf overleggen met het bevoegd gezag en de beschikbaarheid van gespecialiseerde teams konden we veilig en snel schakelen zonder significante vertraging in het project. We leverden de projectlocaties op binnen de geplande tijdslijn, klaar voor de volgende fase van de verbreding A9.

Bekijk de video

De video hieronder geeft een beeld van onze werkzaamheden.

Sloop viaducten A9 video
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Sloop aan de westzijde van het tracé

Op dit moment werken we aan de sloop van acht viaducten en bruggen aan de westzijde van het werk. Door de benodigde veiligheidsmaatregelen en een zorgvuldige tijdsplanning zorgen we ervoor dat VeenIX door kan blijven werken aan de verbreding en verdieping van de A9.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Jurry de Boer
Projectleider
06 - 22 62 41 54 j.deboer@dusseldorp.nu
Jurry de Boer