Logo

Een appartement uit een gebouw hijsen?

Dat is zeker mogelijk! Dit hebben we laten zien bij het project SUPERLOCAL in Kerkrade. Een appartement uit de bovenste (tiende) verdieping is nu het Expogebouw van het project.

Uithijsmoment Flat Kerkrade 4
Jurgen van de Put

Jurgen van de Put Directeur Sloop

Vakgebied Infra | Civiele techniek, Sloop | Asbestsanering

Locatie Kerkrade

Status project Afgerond

Sanering, circulaire sloop en herinrichting SUPERLOCAL Kerkrade

In opdracht van HEEMwonen en gemeente Kerkrade heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek de asbestsanering, duurzame sloop en herinrichting van het project SUPERLOCAL gerealiseerd. Het ging om de sanering en circulaire sloop van 3 flats aan de Ursulastraat, Voorterstraat en Jonkerbergstraat in Kerkrade. Na de sloop hebben we de woonwijk op een duurzame wijze opnieuw ingericht.

SUPERLOCAL

In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werkten woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling was om de kwaliteiten van een gebied met leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Demontage van de flats

Bij de flat aan de Voorterstraat hebben we eerst het aanwezige asbest gesaneerd, waarna we de flat deels tot het betonnen casco hebben gestript. We sloopten het trappenhuis, het lifthuis en de helft van de flat. Daar vond een gedeeltelijke nieuwbouw plaats. De flat aan de Jonkerbergstraat demonteerden we na de asbestsanering, waarbij de 24 vrijkomende soorten materiaalstromen hergebruikt zijn als bouwstof.

Uithijsmoment Flat Kerkrade 85

Lancering, testen en realiseren nieuwe circulaire bouwmethode

De sloop en demontage van de eerste flat was experimenteel van opzet, want we vroegen ons af of het mogelijk is om woningen te maken van materialen en bouwstoffen, die vrijkomen bij de sloop van een flat. De bouw van het Expogebouw was de eerste test om te onderzoeken of ons idee haalbaar was. We kwamen op het idee om een appartement uit de bovenste (tiende) verdieping van de flat te hijsen en dat te gebruiken als casco van het Expogebouw. Ook materialen als kozijnen en deuren zijn opnieuw gebruikt. Hoe het uithijsen van het appartement precies ging zie je in onderstaande video:

Uithijsmoment Superlocal
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Het vervolg: drie circulaire woningen

De kennis die in het experiment van het Expogebouw is opgedaan, gebruikten we daarna bij de bouw van drie circulaire woningen: Feniks-3. We testten of woningen gemaakt konden worden van tenminste 90% hergebruikte materialen uit het projectgebied van SUPERLOCAL. Dusseldorp leverde de volgende bijdragen:

  • Twee van de drie woningen kregen net als het Expogebouw een casco dat gemaakt is van een appartement, dat we uit het gesloopte flatgebouw hebben gehesen.
  • We maakten gebruik van beton dat van slooppuin gemaakt is. Dit puin is op locatie gebroken en dus ter plekke opnieuw gebruikt als circulair beton voor de funderingen van de nieuwe woningen. Ook de constructieve wanden zijn gestort van gerecycled beton.
  • We zaagden (gas)betonplaten uit het te slopen pand, dat we (demontabel) hergebruikten in de nieuwe constructie. Ook het gevelmetselwerk zaagden we uit, zodat het opnieuw gebruikt kon worden.
  • We demonteerden deuren, kozijnen, keukenblokken, tegels, houtwerk en sanitair zodanig, dat ze opnieuw gebruikt konden worden. Ook zijn er materialen hergebruikt in een andere functie: de deuren zijn bijvoorbeeld gebruikt als plafondaftimmering.

Terreininrichting: circulair omgaan met water en materialen

Dusseldorp heeft ook de herinrichting van de openbare ruimte gerealiseerd. Vanuit het stedenbouwkundig plan dat er lag, hebben we in samenwerking met de gemeente Kerkrade het ontwerp verder opgepakt. Tijdens de uitvoering van het ontwerp gebruikten we verschillende materialen die bij de sloop vrijkwamen. Het granulaat gebruikten we als grondstof voor de betonverharding en als fundatiemateriaal onder de nieuw aangelegde paden en wegen. De aanleg van de bouwwegen gebeurde in delen. Hierbij ging het om de bouwwegen in het middengedeelte van het plan (voormalig gebied Jonkerbergflat). De wegen en paden zijn gemaakt van gerecycled beton, dat afkomstig is uit de oude flats. Onze collega Pieter vertelt er in onderstaande video meer over:

SUPERLOCAL
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Het terrein kenmerkt zich door meerdere hoogteverschillen. Om dit op te vangen, plaatsten we schanskorven. De circulaire vulling van oude straatstenen voor deze schanskorven kwamen uit het werk of stelde de gemeente Kerkrade beschikbaar. Verder legden we de verschillende soorten riolering aan. In het ontwerp is het plangebied ook “op één oor gelegd”, wat betekent dat alle wegen in afschot liggen, waardoor het hele gebied op één centraal punt afwatert. Verder zijn in het ontwerp de volgende bijzonderheden terug te vinden:

  • Het regenwater dat op de wegen en paden valt, watert af naar het centrale punt waar het wordt gezuiverd. Dit is een pilot: na het zuiveren wil men het water als drinkwater weer aan de woningen aanbieden.
  • Het dakwater van een flat wordt opgevangen in een apart dakwater riool, zodat dit relatief schone water naar het centrale punt wordt getransporteerd, waar het wordt gezuiverd.
  • Er komt een grijswater riool voor de opvang van afvalwater met zeepresten. Dit water wordt via een vrijvervalriolering afgevoerd naar een helofietenfilter voor zuivering.
  • Er komt een vacuüm riool voor de afvoer van het toiletwater en de etensresten uit de groentemalers. Hiervoor bouwen we een vacuümpomp in een centraal gelegen ondergrondse kelder, die we aansluiten op een vergistingsinstallatie.
  • De wegen in het openbaar gebied worden betonwegen, waarbij de verharding bestaat uit circulair beton.

Winnaar Nederlandse Bouwprijs 2019

Het project SUPERLOCAL heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen. Op maandagavond 4 februari werd de prijs uitgereikt tijdens de eerste dag van de Bouwbeurs in Utrecht. Een mooie erkenning, deze prijs. Meer weten? Bekijk dan de video hieronder:

Uithijsmoment Flat Kerkrade 4
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Vragen over de sloop? Bel dan eens met:

Jurgen van de Put
Directeur Sloop
06 - 10 96 47 03 j.vandeput@dusseldorp.nu
Jurgen van de Put

Vragen over de herinrichting? Bel dan met:

Stef de Beijer
Vestigingsleider Arnhem
06 - 51 21 32 42 s.debeijer@dusseldorp.nu
Stef de Beijer