Logo

MeerVeilig: Minder kruispunten, meer veiligheid.

Samen zorgen voor meer veiligheid. Dat doe je door onveilige situaties aan te pakken! Zo ook in Lichtenvoorde, waar tijdens het project MeerVeilig een hele kruising is verwijderd en een nieuwe (fiets)tunnel is aangelegd.

Graafwerkzaamheden Boschlaan Lichtenvoorde
Bert de Hek

Bert de Hek Werkvoorbereider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Lichtenvoorde

Status project Afgerond

Verlegging persriool Boschlaan in Lichtenvoorde

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel werkte Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de verlegging van het persriool in de Boschlaan in Lichtenvoorde.

Uitgraven sleuven riolering Boschlaan Lichtenvoorde

Het project MeerVeilig: vergroting veiligheid N18

De verlegging van het persriool was onderdeel van het project MeerVeilig, een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel. In dit project werkte aannemer Heijmans aan betere doorstroming en veiligheid op de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Hiervoor werd het aantal kruispunten verminderd. De kruising Zieuwentseweg-N18 werd opgeheven. Op deze plek is een nieuwe tunnel geplaatst voor langzaam verkeer. De parallelweg ten noorden van de N18 bij de Richterslaan kreeg een aansluiting op de N18 en een oversteek voor gemotoriseerd verkeer. Langs deze parallelweg ligt nu een vrijliggend fietspad, waardoor ook voor fietsers de verkeersveiligheid is toegenomen.

Aanleg nieuwe riolering Boschlaan Lichtenvoorde

Onze werkzaamheden

Om de betere doorstroming op de N18 te realiseren was een aanpassing van de wegindeling noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken, verlegden wij de bestaande rioolpersleiding met een diameter van 600 mm bij de Boschlaan. Dit zorgde ervoor dat de oude asbesthoudende leiding niet onder het nieuwe deel van de nieuwe weg is komen te liggen.

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Bert de Hek
Werkvoorbereider
06 - 12 42 53 15 b.dehek@dusseldorp.nu
Bert de Hek