Logo

Het groene hart van Winterswijk

Een ronde en zwierige parkloper zorgde voor het ontstaan van meerdere pleintjes en meer ruimte voor groen, zoals een ligweide en mooie beplanting. Het Vrijheidspark is nu het groene hart van Winterswijk.

Avondfoto Vrijheidspark Winterswijk
Andre Stemerdink

André Stemerdink Vestigingsleider Lichtenvoorde

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Winterswijk

Status project Afgerond

Aanleg Vrijheidspark in Winterswijk

In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in het centrum van Winterswijk het Vrijheidspark aangepast.

Een groen park in het centrum

Met de aanleg van het Vrijheidspark heeft het gebied rondom het oude raadhuis een nieuwe indeling gekregen. De parkeerplaatsen zijn verdwenen en de bestaande wegenstructuur is aangepast. De rechte straten maakten plaats voor een ronde en zwierige parkloper. Hierdoor zijn er in het park meerdere pleintjes ontstaan, bijvoorbeeld voor het monumentale raadhuis en het postkantoor. De parkloper en de pleintjes bieden ruimte voor evenementen en herdenkingen. Eén van de pleintjes heeft een waterspeelplek gekregen, waar kinderen met bedriegertjes kunnen spelen of op de keien kunnen klimmen. Hier is ook de markante veldkei komen te liggen, die voorheen nog achter het raadhuis lag. Hoe de waterspeelplek eruitziet zie je in onderstaande video van gemeente Winterswijk:

Vrijheidspark Winterswijk
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Parkeren

Achter het oude raadhuis vind je nu nieuwe parkeerplaatsen geplaatst. Door de parkeervoorziening te concentreren aan de rand van het park kwam er meer ruimte vrij voor groen. In het midden van de parkloper hebben we een ovale ligweide gerealiseerd. Deze heeft rondom een stevige zitrand gekregen. Deze weide vormt het hart van het nieuwe, groene park in het centrum van Winterswijk.

Werkzaamheden

Voor de aanleg van het Vrijheidspark hebben we de bestaande inrichting van dit gebied verwijderd, zowel boven als onder de grond. Voordat we de bestaande parkeerplaatsen opbraken, hebben we eerst een nieuw parkeerterrein aangelegd bij de Jeugdkerkstraat, zodat de parkeercapaciteit in de omgeving gelijk bleef. We hebben grotendeels het bestaande vuilwaterriool vervangen en een nieuw infiltratieriool aangelegd voor de opvang en de infiltratie van het regenwater binnen het gebied. De nieuwe verharding in het park is gemaakt van gebakken straatstenen, wat een mooie warme uitstraling geeft. Om het straatwerk van de rijbaan op te sluiten, hebben we speciale hardstenen banden gelegd. Deze banden liggen gelijkvloers met de rijbaan en functioneren ook als goot voor de afvoer van het regenwater naar het infiltratieriool. Voor de aanplant van de nieuwe bomen hebben we boomspiegels met bomengranulaat en beluchting aangelegd. Het park is voorzien van een natuurstenen zitrand, verlichting en waterelementen. Met het aanbrengen van verkeersborden en straatmeubilair hebben we de inrichtring van het Vrijheidspark gecompleteerd. Door onze gefaseerde aanpak zijn de school en de aanliggende bedrijven tijdens de gehele duur van de werkzaamheden gewoon bereikbaar gebleven.

Bovenaanzicht Vrijheidspark Winterswijk

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

André Stemerdink
Vestigingsleider Lichtenvoorde
06 - 12 42 73 97 a.stemerdink@dusseldorp.nu
Andre Stemerdink