Logo

Het gouden duo van Almelo

Bijna een jaar geleden zijn we van start gegaan met bouwteam Waterschapspark Almelo. Met ontwerpleider Chiem Ekelhof blikken we terug op het afgelopen jaar én kijken we naar wat ons nog te wachten staat.

Waterschapspark Almelo 1

Een park voor het waterschap

maart 2022

 

Bijna een jaar geleden zijn we van start gegaan met bouwteam Waterschapspark Almelo. Een project in opdracht van Waterschap Vechtstromen dat wij samen met OKRA landschapsarchitecten uitvoeren. Vandaag blikken we met ontwerpleider Chiem Ekelhof terug op het afgelopen jaar én kijken we door naar wat ons nog te wachten staat.
Waterschapspark Almelo II

Wat houdt het project eigenlijk in?

De omgeving van het hoofdkantoor van Waterschap Vechtstromen ondervindt overlast door het gebrek aan parkeerruimte voor medewerkers en bezoekers. Naast het hoofdkantoor ligt een landbouwperceel dat eigenlijk onderbenut wordt. In een bouwteam met het waterschap en OKRA pakken we de kans om het parkeerprobleem op te lossen en tegelijkertijd iets bijzonders neer te zetten. Het waterschap wil met het park haar werkzaamheden laten zien aan omwonenden en andere geïnteresseerden, waarmee ze een stukje bewustwording willen creëren. Veel dingen die het Waterschap doet, zie je namelijk helemaal niet. Denk hierbij aan water zuiveren, het grondwaterpeil in stand houden, maar ook een stuk vergroening en biodiversiteit. In het Waterschapspark brengen we dit werk op een leerzame manier in beeld voor kinderen en volwassenen.

Luchtfoto Waterschapspark Almelo I

Hoe brengen jullie het werk van het waterschap in beeld?

Het overkoepelende thema is ‘blauw én groen’, voor volwassenen en kinderen. Dat blauw staat natuurlijk voor het water waar Nederland om bekend staat. We laten bijvoorbeeld zien hoe het grondwaterpeil staat en onderzoeken mogelijkheden voor educatieve speeltoestellen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld zelf ervaren hoe ze het water beheersen door stuwen te maken. We plaatsen ook een pomp van een waterzuivering, waarmee we het waterzuiveringsproces ook heel praktisch laten zien. We maken het hele gebied ook groen: klimaatadaptief én biodivers. Dat doen we bijvoorbeeld door het gebied heuvelig te maken (fijn voor verschillende diersoorten én waterinfiltratie) en door de biodiversiteit rondom de Weezebeek, die door het gebied loopt, verder te stimuleren. Uiteindelijk kun je hier dus zien hoe we een gebied zo inrichten, dat het bestand is tegen droogte en hevige regenbuien. Dat past bij de toekomst, die het waterschap voor ogen heeft.

Samen bijzondere resultaten creëren

Wim en ik vullen elkaar aan, hij is heel creatief en heeft ontzettend veel ervaring. Ik ben veel praktischer en houdt ons team met beide benen op de grond. Zo creëren we samen bijzondere resultaten.

Ontwerpleider Chiem Ekelhof

Projectleider Chiem Ekelhof Dusseldorp

Hoe pakken jullie dat aan in het bouwteam?

Toen we zijn gestart met het project lag er alleen een visie van het waterschap – nog geen uitgewerkt ontwerp. Het is super om dit verder uit te werken met OKRA. Zij werken met een internationaal team, waardoor we putten uit projecten van over de hele wereld, zoals uit Frankrijk of China. Heel inspirerend vind ik dat. Voor dit project brengt Wim Voogt van OKRA op basis van die visie het ontwerp naar een steeds gedetailleerder niveau. Wij houden dat ontwerp dan tegen het licht en kijken naar de kosten, de planning en de maakbaarheid. Dat geven we terug aan elkaar in het bouwteam, waardoor we steeds beter met elkaar afstemmen hoe het park eruit komt te zien (en of het in de praktijk uitvoerbaar is. Bijzonder hierbij is dat we in samenwerking de inrichting buiten visueel afstemmen op binnen. Als er binnen een plek wordt ingericht als uitkijkplaats, dan zorgen wij dat er buiten ook iets is om over uit te kijken.

Waterschapspark Almelo 2

Hoe komen duurzaamheid en klimaatadaptatie in het ontwerp?

We werken aan de hand van de Global Goals, de duurzaamheidsambities van de Verenigde Naties. Wij hebben deze doelstellingen als eerste in de branche omarmd en deze zijn leidend in onze duurzame visie. Binnen het ontwerp brengen we de doelstellingen dan ook in kaart en laten we zien hoe we deze in de praktijk gaan toepassen. We streven ernaar om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken, zo bouwen we de nieuwe brug in het park volledig circulair. Dat past goed bij SDG9: industrie, innovatie en infrastructuur. Op deze manier brengen we duurzaamheid en klimaatadaptatie voor ieder onderdeel van het ontwerp in beeld.

Meer informatie? Bel dan met:

Chiem Ekelhof
Ontwerpleider
06 - 39 83 58 38 c.ekelhof@dusseldorp.nu
Chiem Ekelhof