Logo

De klimaatadaptieve huiskamer van Hengelo

Op Valentijnsdag 2021 zijn we begonnen met de herinrichting van het marktplein in Hengelo. Inmiddels is het af! Onze omgevingsmanager Wim de Lang vertelt meer over het project, de doelen en de aanpak.

Eindresultaat marktplein Hengelo

Een nieuw plein in de stad

mei 2023


In Hengelo hebben we het centrale plein klimaatadaptief ingericht. Met ruimte voor ontmoeten, spelen en recreatie. Het doel was om het marktplein dé huiskamer van de stad te maken. Onze omgevingsmanager Wim de Lang vertelt meer over het project, de doelen en de aanpak.
Impressie Marktplein Hengelo

Het ziet er prachtig uit. Wat is hier allemaal gebeurd?

"Het marktplein in Hengelo was eigenlijk een kaal ongezellig plein. Wij hebben het plein nu een verblijfsbestemming gegeven. Dat betekent dat we mogelijkheden creëerden om te verblijven voor ouders met kinderen, bijvoorbeeld met water- en speeltoestellen. Ook hebben we voor ouderen extra groen en rustplekken gemaakt. Het oorspronkelijke plan vanuit de gemeente was om een grote overdekte hal te maken, zoals de Foodhallen Rotterdam, maar daar konden de inwoners zich niet in vinden. Vervolgens heeft Wim Voogt van OKRA Landschapsarchitecten via een participatietraject met bewoners een nieuw voorstel gemaakt. Dat nieuwe voorstel hebben we gerealiseerd. Het idee was dat het marktplein de huiskamer van Hengelo wordt en dat de omliggende bordeauxrode straten de rode loper vormden daar naartoe. Dat is volgens mij goed gelukt!"

Resultaat herinrichting Marktplein Hengelo

Waarom heeft Hengelo voor een bouwteam gekozen?

"De gemeente Hengelo had behoefte aan overleg en samenwerking. De ervaring leert namelijk dat dit leidt tot een beter, gedragen product. Door in een bouwteam samen te werken krijg je gemakkelijker en meer input, bijvoorbeeld van groenexperts en verhardingsexperts. Ook verkleinden we met een bouwteam de kans dat er informatie uit het participatietraject met de bewoners tussen wal en schip belandde. Voor ons als aannemer is het ook fijn om de nuances te kennen, te weten waar de gevoeligheden liggen en die in de voorbereidingsfase al te tackelen. Dat was natuurlijk deels mijn taak en dat ging me hier goed af!"

Mooi om te zien dat iedereen positief is

De mensen hebben heel lang moeten wachten en hun geduld is daardoor op de proef gesteld. De houding ‘eerst zien, dan geloven’ heerste heel erg. Inmiddels is iedereen positief, omdat men ziet dat we de afspraken zijn nakomen. Dat vind ik mooi om te zien.

Omgevingsmanager Wim

Wim de Lang

Hoe hebben jullie het plein klimaatadaptief gemaakt?

"We creëerden een berging, waar we regenwater in opvangen. We hebben een systeem ontworpen en combineren dat met een filter om het water te zuiveren. Sinds de aanleg van dit systeem blijft het waterniveau in de vijver goed op peil. Het filter in de vijver is natuurlijk, door gebruik te maken van waterplanten zijn er geen chemicaliën nodig. Dankzij het filtersysteem blijft het water in de vijver helder. Op deze manier voorkomen we dat overtollig regenwater onnodig op het riool wordt geloosd."

Wat maakte dit project voor jou zo leuk om te doen?

"Als oud-ondernemer kan ik wel stellen dat ik een ervaringsdeskundige ben op het gebied van overlast. Ooit heeft er anderhalf jaar een bouwput voor mijn deur gelegen, zonder dat hier op enig moment over gecommuniceerd is. Nu ik omgevingsmanager ben wil ik voorkomen dat anderen dezelfde overlast ervaren. Daarnaast vind ik het mooi hoe stakeholders tijdens de voorbereiding iets mochten vinden van het project en hoe we op die manier zorgden voor een gedragen projectuitvoering. Verder hebben studenten van ROC en Saxion meegedacht over hoe zij konden bijdragen aan het gevoel bij het publiek en de daarmee samenhangende informatievoorzieningen."

Technische oplevering marktplein Hengelo

Werkten jullie in dit project ook circulair?

"Jazeker! Circulariteit is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. In dit project hebben we veel materialen hergebruikt. We integreerden onder andere de vrijkomende gebakken materialen, banden, menggranulaat, platen en het berenkunstwerk in het nieuwe ontwerp. Materiaal dat we niet in dit project konden hergebruiken, zijn naar het depot van het project gegaan. Daar werd bekeken of materialen door de gemeente hergebruikt konden worden of werden geleverd aan Oogst. Oogst is een initiatief van Stichting Creatieve Broedplaats Twente dat wordt ondersteund door de gemeente. Materialen waar geen bestemming voor was zijn naar projecten of de reststoffencentra van Dusseldorp gegaan. Zowel vanuit Dusseldorp als vanuit de gemeente was de wens om zo circulair mogelijk te werken namelijk erg groot."


Benieuwd hoe het nieuwe marktplein eruitziet? Bekijk dan onderstaande video!
Afronding herinrichting marktplein Hengelo
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton