Logo

Enthousiast van start met de herinrichting van centrumgebied Dinxperlo

Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is. Om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Nu en in de toekomst.

Nieuw centrumgebied Dinxperlo

Een nieuwe huiskamer voor het dorp

juli 2022

 

Dinxperlo krijgt een nieuw toekomstbestendig centrum. Een mooie huiskamer voor het dorp, voor de inwoners en bezoekers uit de regio en buurland Duitsland. Een aantrekkelijke plek waar het mooi en sfeervol vertoeven is. Om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Nu en in de toekomst. In 2020 hebben inwoners, belanghebbenden, ondernemers en eigenaren nagedacht over de inrichting van een nieuw centrum voor Dinxperlo. Samen ontwikkelden zij een nieuwe centrumvisie die door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Verdere uitwerking

Voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het centrumgebied, heeft de gemeente Aalten een aanbesteding uitgeschreven. Daarbij zijn ook de Heelweg en de Allee toegevoegd om er zo voor te zorgen dat deze straten in verbinding komen te staan met het centrum en om de grensbeleving te verbeteren. Op deze aanbesteding hebben vier partijen een aanbieding gedaan in de vorm van een plan van aanpak met kansen- en risicodossier. Na het beoordelen van de stukken door een commissie en het houden van interviews met de diverse partijen is aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek hierbij als winnaar uit de bus gekomen.

Impressie nieuw centrumgebied Dinxperlo

Participatie in de hoofdrol

De herinrichting van het centrumgebied speelt al enige tijd. Toch bevindt het ontwerp zich nog in het beginstadium. Voor het ontwerptraject wordt Wim Voogt van OKRA landschapsarchitecten betrokken. Dusseldorp heeft samen met OKRA inmiddels zes bijzondere projecten succesvol gerealiseerd in de centrumgebieden van onder andere Hengelo, Assen en Nijverdal. Wim Voogt vertelt: "Voor Dinxperlo willen we graag een huiskamer maken. Het centrum moet een fijne plek worden om te verblijven. Een ontmoetingsplek passend bij de cultuur en historie van deze plaats."

Informatieavonden

Vanuit de bestaande visie gaat Wim samen met de bouwteamleden tijdens enkele informatieavonden voor belangstellenden en betrokkenen de wensen inventariseren. Het ontwerp moet invulling gaan geven aan diverse thema's, zoals: recreatie, verkeer, grensbeleving en klimaatadaptatie. Door participatie wordt gewerkt aan een breed gedragen ontwerp, waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Dusseldorp en OKRA zijn enthousiast over dit project en zien mooie kansen om samen met opdrachtgever in Dinxperlo iets echt bijzonders neer te zetten.

Samenwerken in mijn eigen regio 

De ambitieuze doelstelleningen en grote omvang maken dit project bijzonder. Daarnaast is het proces om samen te komen tot een gedragen en maakbaar ontwerp een prachtige uitdaging. Ik kijk er naar uit om in bouwteam samen te werken in de eigen regio. Tot ziens in Dinxperlo!

Projectleider Niek Nijhof

Projectleider Niek Nijhof Dusseldorp

Hoe nu verder?

Voordat we beginnen met de uitvoering moet er nog een hoop gebeuren. Er komen informatieavonden, inwoners mogen reageren op het voorlopige ontwerp en uiteindelijk stelt de gemeenteraad het definitieve ontwerp vast. Bij dit project zijn wij afhankelijk van andere partijen en externe factoren waardoor we niet altijd invloed hebben op de planning. De gemeente, OKRA en Dusseldorp streven ernaar om medio 2023 te starten met de uitvoering.

Meer informatie? Bel dan met:

Niek Nijhof
Projectleider
06 - 50 29 31 11 n.nijhof@dusseldorp.nu
Niek Nijhof