Logo

Circulair aanbesteden door gemeente Nijmegen

Een project aanbesteden via RCC-methode, oftewel Rapid Circular Contracting. Gemeente Nijmegen, pionier op het gebied van duurzaamheid, koos voor het herinrichtingproject van de Van Peltlaan en de Topaasstraat voor deze nog vrij nieuwe en alternatieve manier van aanbesteden.

Van Peltlaan Nijmegen II

Een nieuwe manier van aanbesteden

juni 2022

 

Een project aanbesteden via RCC-methode, oftewel Rapid Circular Contracting (snel circulair contracteren). De methode is ontstaan vanuit de behoefte om de circulaire economie te stimuleren en wordt steeds vaker met succes toegepast. Gemeente Nijmegen, pionier op het gebied van duurzaamheid, koos voor het herinrichtingproject van de Van Peltlaan en de Topaasstraat voor deze nog vrij nieuwe en alternatieve manier van aanbesteden. Ze daagden daarmee de markt uit om zeer vroeg in het proces op basis van ambities met innovatieve oplossingen te komen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en participatie. Zij selecteerden Dusseldorp op visie, aanpak en kunde. Samen geven we succesvol invulling aan de duurzame ambities.

Op het lijf geschreven

Niet alleen de RCC-methode, maar ook de duurzame ambities van de gemeente Nijmegen sluiten naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) die Dusseldorp nastreeft in het bedrijfsbeleid en de dienstverlening. Het circulair, duurzaam en klimaatadaptief inrichten van binnenstedelijke gebieden behoort tot de kernactiviteiten van ons bedrijf. In het door ons gepresenteerde plan gaven we antwoord op hoe we komen tot een leefbare straat en hoe we bewoners laten meedenken over de inrichting. Hoe we samen meer woonplezier, sociale cohesie en veiligheid creëren. Maar ook de technische aspecten als het optimaliseren van groen, bufferen van hemelwater en de circulaire herinrichting kwamen aan bod. Met dit gedegen plan konden we in een duurzame alliantie met de gemeente en ketenpartners aan de slag.

Van Peltlaan Nijmegen

Sterke samenwerking met ketenpartners

Het grote voordeel van RCC is dat er vanaf het begin van het project intensief kan worden samengewerkt met ervaren professionals. Zo beschikten we samen met gemeente Nijmegen over de kennis van De Bastei en de slimme methodiek voor een meetbare duurzame leefomgeving van NL Greenlabel. Door het samenvoegen en delen van de gezamenlijke kennis op het gebied van verduurzamen, circulariteit, klimaatadaptatie en vergroenen kwamen we tot de beste oplossing. Door het delen van inzichten en bespreken van dilemma’s realiseerden we een doordacht ontwerp dat aantoonbaar voldeed aan de duurzame ambities.

Actief meedenken over de herinrichting

Vroeger werd zo’n proces vaak heel technisch aangevlogen, zonder enige vorm van participatie. Maar het gaat om de leefomgeving van de bewoners. Het is niet meer dan logisch dat zij actief meedenken over hoe de herinrichting meewerkt aan de beleving van hun straat.

Projectleider Bart Meekes

Projectleider Bart Meekes

Samenwerking met Lentekracht en Steenbreek

Dusseldorp heeft ervaring met participatietrajecten waarbij bewoners meedenken over de inrichting van hun leefomgeving. Tijdens dit project werd het bouwteam succesvol ondersteund door de organisaties Lentekracht en Stichting Steenbreek. Met advies en daadkracht werden bewoners gestimuleerd om mee te denken over het toepassen van duurzaamheid in hun leefomgeving. Onze ambitie was om alle bewoners te bereiken en hen op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid te geven om op hun manier te participeren. Dat is goed gelukt! Het is mooi om te zien dat door zo’n proces de sociale cohesie in de straat verbetert en er ook direct meer draagvlak ontstaat voor het ontwerp. Door actief betrokken te zijn hebben bewoners vaak ook meer begrip voor eventuele overlast tijdens de uitvoering.

Van Peltlaan Nijmegen I

Correcte invulling aan duurzaamheid

Samen met de projectpartners en inbreng van de bewoners is het nieuwe ontwerp van de Van Peltlaan inmiddels gerealiseerd. De straat is versmald, flink vergroend en opnieuw ingericht. Uiteindelijk is het gelukt om 91% van de herinrichting te realiseren met re-used materiaal. En dat niet alleen! Door slim om te gaan met grondstromen hebben we ook 115 ton (5 vrachtwagens) minder zand aan hoeven voeren. Het ontwerp van de Topaasstraat is de afgelopen week gepresenteerd aan 40 bewoners. Een geweldige opkomst voor een straat met 50 huishoudens. Hieruit blijkt wel hoe betrokken bewoners zijn. Onder het genot van een verkoelend ijsje gingen de bewoners met onze professionals in gesprek.

Blij met het resultaat

Ik kijk tevreden terug op de samenwerking met alle partijen en ben blij met de behaalde duurzame resultaten binnen dit project.

Diana Kooij, projectleider gemeente Nijmegen


Foto: David van Haren Fotografie

Projectleider Diana Kooij gemeente Nijmegen

Vragen over het gebruik van de RCC-methode in een aanbesteding?

Bart Meekes
Projectleider
06 - 82 49 61 68 b.meekes@dusseldorp.nu
Bart Meekes