Logo

Samenwerken aan een toegankelijke leefomgeving

In het hart van Arnhem Zuid werkt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de vernieuwing van busstation Kronenburg. Tijdens de uitvoering overleggen we regelmatig met het Apcg, het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten. Zo werken we samen aan een omgeving die voor iedereen goed toegankelijk is.

Kronenburg luchtfoto

In Arnhem realiseren wij in opdracht van de gemeente Arnhem, met subsidie van de provincie Gelderland, het ruim opgezette busstation Kronenburg in een groene omgeving. Tijdens de werkzaamheden maakt onze projectleider Rob Hazelaar regelmatig een rondje met mensen van het Apcg, het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten. Samen werken we aan een omgeving die voor iedereen goed toegankelijk is. Ook voor reizigers met bijvoorbeeld een visuele beperking en reizigers die gebruikmaken van een rolstoel.

Toegankelijkheid meegenomen in onze projectaanpak

Al in de aanbestedingsfase van het project heeft Rob Hazelaar contact gezocht met het Apcg. Hij vertelt: “Daar waren ze heel blij mee, dat we tijdens de werkzaamheden ook naar dit aspect kijken. Op hun website had ik gelezen dat het Apcg werkt aan de toegankelijkheid van de leefomgeving voor mensen met een beperking. Wat ons betreft zaten in dit project kansen om dit in de praktijk toe te passen. Bijvoorbeeld bij de tijdelijke verkeersmaatregelen en looproutes op het busstation, die we toegankelijk wilden maken voor iedereen. Dat hebben we ook in ons plan van aanpak beschreven. Een punt dat de gemeente Arnhem positief gewaardeerd heeft. Zij vinden het belangrijk om dit aspect in de projectaanpak te integreren.”

Samenwerking met Apcg

Het Apcg werkt dus aan een toegankelijke woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking. Anne Stomph, projectmedewerker bij het Apcg vertelt: “Wij zetten ons in voor een toegankelijk en inclusief Arnhem. Goed van A naar B komen is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Daar hoort ook goed busvervoer bij. Daarom zijn we enthousiast over de aanpak van Dusseldorp. We hebben op een aantal momenten met ervaringsdeskundigen, Dusseldorp en de gemeente Arnhem het project bezocht om de toegankelijkheid te beoordelen. Het is belangrijk om dit met zowel de aannemer als de gemeente te doen, zodat er snel aanpassingen kunnen worden gedaan.”

Creëren van bewustwording

Door de samenwerking binnen dit project hebben we direct dingen kunnen aanpassen. En, ook heel belangrijk: we hebben een stuk bewustwording gecreëerd. Zo zetten we ook verbeteringen voor de toekomst in gang.

Anne Stomph, projectmedewerker Apcg (rechts op foto)

Rondgang Apcg 4

Samen zoeken naar oplossingen

Voordat de uitvoering van het project van start ging, is er al overleg geweest tussen het Apcg, de gemeente en Dusseldorp. Rob: “Het Apcg heeft meegedacht over de inrichting van het tijdelijke busstation. Samen hebben we gekeken hoe het eruit moet komen te zien. Hoe hoog de uitstapplekken van de haltes moesten worden, zodat ook mensen met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel er gebruik van kunnen maken. De voorbereiding was grondig, maar de praktijk helaas wat weerbarstiger. Bij het plaatsen van de prefab elementen bleek dat ze te hoog waren. Echt vervelend.” Anne vult aan: “Ja inderdaad vervelend, want dat heeft voor problemen gezorgd, terwijl de insteek was om een goed toegankelijk tijdelijk busstation te maken. Maar door de goede samenwerking kwam dit probleem snel naar boven en konden we samen naar oplossingen zoeken. In dit geval kon het niet eenvoudig opgelost worden, maar we hebben er samen wel van geleerd. Ook belangrijk!”

Rondgang Apcg 3

Toetsing in de praktijk

Tijdens de aanleg van het nieuwe busstation is er met ervaringsdeskundigen een rondgang in het projectgebied gemaakt. Anne: “Dat is pas echt een toetsing in de praktijk. Hoe beleven ervaringsdeskundigen de inrichting, waar lopen zij tegenaan. Soms zelfs letterlijk. Wat ik zo mooi vond bij die rondgang is dat Rob de mensen van de uitvoering er dan bij betrekt. Hij haalt gewoon een stratenmaker erbij, die dan hoort hoe iemand het beleeft.” Rob legt uit: “Ik heb er zelf ook veel van geleerd, van zo’n rondgang. Erg interessant om hier met ervaringsdeskundigen over te spreken. Sommige zaken zijn echt heel eenvoudig op te lossen, bijvoorbeeld door de straatstenen net iets verder aan te trillen. Daardoor ontstaat er een soepele overgang naar de bushalte. Ook handig dat de stratenmaker zich daarvan bewust is.” Anne bevestigt dit: “Zo’n klein detail kan bij een busstation het verschil betekenen tussen de bus niet of wel halen!”

Meedoen zit soms in de kleine details

Tijdens dit project heb ik ervaren dat kunnen meedoen soms echt in de kleine details zit. Als bijvoorbeeld een omleidingsroute met hekken is aangegeven, is dit niet automatisch een duidelijke route voor mensen met een visuele beperking. Duidelijke symbolen en contrast in de te volgen route werken dan beter. Iets om tijdens de werkzaamheden nog meer op te letten.

Rob Hazelaar, projectleider Dusseldorp

Rob Hazelaar