Logo

Veiligere verkeersituatie rondom school

In Dinxperlo zijn delen van het riool in de Aaltensweg en Europastraat sterk verouderd. De verkeersituatie rondom het aanliggende integraal kindcentrum de Bosmark is onveilig. Een reconstructie is nodig om de veiligheid te waarborgen en biedt direct de kans om de straten te vergroenen.

Dinxperlo Aaltenseweg impressie
Niek Nijhof

Niek Nijhof Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Dinxperlo

Status project In voorbereiding

Reconstructie Aaltenseweg – Europastraat

De Aaltenseweg en Europastraat zijn aan vernieuwing toe. Het riool is gedeelteljk verouderd en de huidige verkeersituatie rondom IKC de Bosmark is onveilig. Daarom heeft gemeente Aalten besloten om de straten te reconstrueren en tegelijk de kans te pakken om hier een mooi groene leefomgeving van te maken. Een plek waar men veilig en met plezier kan wonen, naar school en naar de sport kan gaan. In bouwteam met de gemeente en OKRA landschapsarchitecten zijn er nieuwe plannen gemaakt om de straat af te waarderen naar 30 km/uur om de veiligheid te verbeteren. De stakeholders en aanwonenden zijn op verschillende momenten in het proces betrokken bij het maken van de ontwerpen voor de herinrichting.

Meedenken over de inrichting

Voor het maken van een nieuw ontwerp is een participatietraject opgestart. Tijdens een eerste inspiratieavond is meer informatie gegeven over het project en zijn vanuit het bouwteam de kaders aangegeven waarbinnen de reconstructie wordt gerealiseerd. Ook zijn de wensen van de belanghebbenden geïnventariseerd.

De stakeholders, waaronder de school, sportverenigingen en de aanwonenden, mochten tijdens de ontwerpfase meedenken over het inrichten van de openbare ruimte. Daarbij kwamen aspecten als verkeersveiligheid en klimaatadaptatie aan de orde. Met de eerste input is door OKRA landschapsarchitecten een schetsontwerp gemaakt. Van daaruit wordt verder gewerkt naar een definitief- en uitvoeringsontwerp.

Dinxperlo Europastraat impressie

Verder in Dinxperlo

Na het participatie- en ontwerpproces gaan we verder met het maken van definitieve ontwerp en de werkvoorbereiding. Als de plannen helemaal klaar zijn worden tijdens de uitvoeringsfase het riool, de verharding en de plantvakken vernieuwd. De uitvoering is afhankelijk van de voorbereidingsfase en de afstemming van het budget, maar staat voorlopig gepland voor de periode vanaf de 2e helft van 2024 tot medio 2025. De reconstructie van de Aaltenseweg en Europastraat heeft raakvlakken met de werkzaamheden in het centrum van Dinxperlo, de Heelweg en de Allee die ook door ons worden uitgevoerd. Dit brengt voordelen met zich mee in het afstemmen van de planning en het waarborgen van de bereikbaarheid. 

Meer weten over dit project?

Niek Nijhof
Projectleider
06 - 50 29 31 11 n.nijhof@dusseldorp.nu
Niek Nijhof